TalentAdore

Kandidatupplevelse

Vad är kandidatupplevelse och hur kan det definieras?

Vad är kandidatupplevelse och hur kan det definieras?

Kandidatupplevelse är ett nytt modeord som rekryterare nu har börjat lägga märke till. Är du inte ännu bekant med konceptet och vad kandidatupplevelse betyder?
Läs mer