TalentAdore

Kandidatupplevelse

Mänsklig rekrytering är lönsamt

TalentAdores rekryteringssystem som utnyttjar artificiell intelligens hjälper att hitta den bästa kompetensen och ge alla de som söker en människonära och personlig respons snabbt. Mänsklig rekrytering bygger på arbetsgivarvarumärket och höjer företagets attraktivitet till en helt ny nivå.

*Artikeln publicerades ursprungligen i NordProffs tidning i samband med Dagens Industri.

Dagens Industri, rekrytering

En anställning är som ett parförhållande. Varje arbetsansökan är som ett kärleksbrev som skrivs i hopp om att få gå på en dejt. Med kärleksbrevet utsätter sig personen för en bedömning, vilket är känsligt för många.

– Efter dejten är det viktigt hur kommunikationen mellan parterna fortsätter. När den ena skickar ett meddelande med önskan om att få träffas igen är det viktigt hur innehållet formuleras och hur snabbt meddelandet besvaras. Det är stor skillnad på om svaret kommer inom fem minuter eller fem dagar eller kanske aldrig. För lång väntan dödar intresset, poängterar Saku Valkama, verkställande direktör på TalentAdore.

Det känns alltid tråkigt och tar på självförtroendet att bli avvisad. Om den sökande samtidigt får en dålig känsla av rekryteringsprocessen påverkar det personens vilja att rekommendera företaget till sina bekanta och i fortsättningen vara kund till företaget. Bra kommunikation och positiva minnen hjälper sökande att komma över besvikelser och motiverar att söka på nytt.

– När man stöter på problem i ett parförhållande skyller man ofta på att den ena parten har förändrats sedan paret sällskapade. Grunden till ett parförhållande skapas med andra ord av kärleksbrevet och de första träffarna och förändras därefter. På samma sätt börjar medarbetarerfarenheten från ansökan och de första träffarna. Denna upplevelse påverkar direkt förväntningarna hos den valda medarbetaren och uppfattningen om de första arbetsdagarna. Medarbetarerfarenheten börjar med andra ord från rekryteringen.

TalentAdore Hire är ett rekryteringssytem utvecklat av TalentAdore. Det möjliggör en sökandevänlig och effektiv rekrytering. Lösningen omfattar rekryteringsprocessens hela livscykel från lockande av sökande att skicka in en arbetsansökan till val och introduktion av medarbetare. Tack vare artificiell intelligens och automation sköts kommunikationen med varje sökande personligt och i rätt tid.

– Vi har en lösning som eliminerar flaskhalsarna vid rekrytering en i taget och frigör tid för rekryteraren att koncentrera sig på det viktiga. När sökande möter mänsklig värme och upplever sig bli hörda och förstådda kan de tänka sig att rekommendera företaget även för sina vänner.

Artificiell intelligens skapar personlig respons i en handvändning

Rekryterarnas dagar består i hög grad av negativa besked och hantering av besvikelser. Arbetet handlar mer ofta om de negativa än de positiva beskeden. Även negativa besked kan ges mänskligt så att man samtidigt hjälper den sökande att förstå vad företaget var ute efter, vilken kompetens som den sökande ännu saknar eller vad personen kunde ha gjort annorlunda.

Att göra detta manuellt är mycket arbetsamt och tidskrävande, men TalentAdores artificiella intelligens och kommunikationsteknik som utnyttjar behandling av naturliga språk skapar utifrån rekryterarens bedömning ett individuellt svarsmeddelande till varje sökande. Texten som den artificiella intelligensen skapar är naturlig och alltid vänlig och respektfull. I svarsmeddelandet ges varje sökande beröm för sina styrkor och förklaras varför personen inte var rätt till just den uppgiften.

”De sökande uppskattar framför allt om ansökningen sker enkelt och kommunikationen i rätt tid under hela rekryteringsprocessen.”

Responsen är ett viktigt steg mot en mänskligare rekrytering. I stället för radiotysthet lär sig arbetssökande av rekryteringen och kan i fortsättningen sköta ansökningar smartare. De har också möjlighet att ge företaget respons, vilket hjälper företagen att utveckla sin rekrytering mer dataorienterat.

– Vi har patent på vår teknologi, dvs. vi har helt klart lyckats skapa något unikt. Vår lösning sparar företagen pengar och rekryterarna värdefull arbetstid. Samtidigt förbättrar arbetssökande sina möjligheter att hitta sina drömmars arbetsplats.

Sökande vill ha högklassig kommunikation

En bra upplevelse av rekryteringen är allt viktigare i ett svagt ekonomiskt läge, då det är svårt att få de med starkaste kompetens att byta arbetsplats. Vikten av upplevelsen för de sökande och kommunikationen betonas. Det är viktigt att de sökande hålls uppdaterade på hur rekryteringen fortskrider så deras intresse inte slocknar mitt i ansökningsprocessen.

– De sökande uppskattar framför allt om ansökningen sker enkelt och kommunikationen i rätt tid under hela rekryteringsprocessen. Därför koncentrerar vi oss på det allra viktigaste, dvs. mänsklig rekrytering och individuellt bemötande av sökande, sammanfattar Valkama.

Vanligtvis öppnar och stänger företag sina rekryteringsprocesser en i taget. Då förlorar man kontakten med bra kandidater som inte blivit valda till just den arbetsuppgiften. TalentAdore Hire möjliggör såväl hantering av pågående rekryteringar från de sökandes perspektiv som en fortsatt dialog med framtida medarbetare. Det sistnämnda möjliggörs i lösningen av de kompetensgemenskap som företag skapar och upprätthåller. Framtidens rekrytering handlar allt mer om en dialog med sökande och upprätthållande av intresset under en längre tid.

– Vi grundade ett företag som gör rekryteringen mänsklig igen. Mänsklighet främjas genom att eliminera flaskhalsarna vid rekryteringen en i taget och på så sätt frigöra rekryterarens tid till viktigare möten med sökanden. Just nu är TalentAdore Hire företagets huvudsakliga lösning för detta. Fler tjänster är på gång.’


Om du blev intresserad av TalentAdore Hire-lösningen och vill se hur den fungerar i praktiken skicka e-post till media@talentadore.com eller fråga efter en demo på företagets webbplats.