TalentAdore

Alla funktioner

TalentAdore Hire är ett komplett rekryteringssystem som använder artificiell intelligens. Ta hjälp av användbara funktioner för att förbättra effektiviteten i varje rekryteringsprocess och erbjud en utmärkt kandidatupplevelse.

UPPLEVELSEN ÄR AVGÖRANDE

TalentAdore Hire är ett lättanvänt och användarvänligt system för alla som är inblandade i rekryteringsprocessen. Det är enkelt att samarbeta både inom organisationen och med de jobbsökande.

I systemet hanterar du hela rekryteringsprocessen – från första steget för att lägga upp en jobbannons, till sista beslutet om vem som ska anställas. Dessutom finns allt du behöver för att bygga en levande talangcommunity, samt introducera nyanställda redan innan första arbetsdagen.

Enkel, modern och inspirerande rekrytering – hela vägen från början till slut.

SAMARBETA & KOMMUNICERA INTERNT

Anteckningar & Tagga varandra

Samarbeta med andra i ditt team genom anteckningar och att tagga varandra direkt i systemet.

Uppgifter

Skapa och tilldela uppgifter åt dig själv eller andra.

Process för godkännande

Dela en tjänst som ska tillsättas med dina kollegor för deras godkännande.

Olika användarroller

Bjud in alla intressenter till systemet och tilldela olika användarroller.

JOBBANNONSER & ANSÖKNINGAR

Rekryteringsflöden

Skapa rekryteringsflöden med anpassningsbara steg för olika roller.

Jobbannonser

Lägg enkelt upp nya jobbannonser med snygga mallar som speglar ert varumärke.

Anpassade ansökningsformulär

Skapa anpassade ansökningsformulär för att kunna filtrera kandidaterna efter din önskemål.

Dela jobbannonserna

Dela jobbannonserna direkt till dina sociala medier och ett flertal jobbportaler.

Samarbete

Dela en tillgänglig tjänst med utvalda intressenter och tilldela olika användarroller.

Karriärsidor

Vi kan hjälpa dig att utforma och designa skräddarsydda karriärsidor.

GDPR & integritet

Publicera er integritetspolicy och välj hur länge en sökandes information ska sparas innan den automatiskt raderas.

KANDIDATUTVÄRDERING

Avancerad sökfunktion

Sök bland kandidaterna med nyckelord och olika filter, till exempel deras utvärderingsresultat och svar på kvalificeringsfrågorna.

Kandidatutvärdering

Utvärdera kandidaterna genom att ge dem ett betyg utifrån kraven och önskemålen för rollen i fråga.

Intervjuanteckningar

Standardisera intervjuerna genom att ange dina intervjufrågor i anteckningarna och inkludera dem för varje ansökan.

Lämplighetstest online

Använd dig av våra partners verktyg för lämplighetstest och få en bedömning av kandidaterna.

KANDIDATKOMMUNIKATION

Automatiska statusuppdateringar

Skicka automatiska, anpassningsbara statusuppdateringar till kandidater under olika steg av rekryteringsprocessen.

Anpassade meddelanden

Skapa anpassningsbara mallar för meddelanden som kan skickas till kandidaterna genom rekryteringsprocessen.

Personlig feedback med AI

Ge personlig feedback med hjälp av AI.

Feedbackmallar

Skapa feedbackmallar och använd dem för att informera kandidaterna om de beslut som fattats.

Schemalägg intervjuer

Erbjuda ett urval av bokningsbara tider och låt kandidaten välja den som passar bäst.

Gruppintervjuer

Schemalägg gruppintervjuer för att kunna intervjua flera samtidigt.

Förinspelade videointervjuer

Spela in intervjufrågor över video och bjud in kandidaterna att spela in sina svar.

Videointervjuer (live)

Håll videointervjuer live direkt i systemet med möjlighet att spela in dem om du vill.

Videoansökningar

Lägg till en videofråga i en jobbannons.

Preboarding

Skapa ett trevligt introduktionsmaterial för de nyanställda och inkludera olika typer av innehåll, som video, frågeformulär och annan viktig dokumentation.

TALANGCOMMUNITY

Grupper & meddelanden

Samla kandidater med liknande kompetens och skicka riktade meddelanden.

Talangvy

Få övergripande sammanfattningar, se alla ansökningar samt förslag på roller för en kandidat. Skriv kommentarer och redigera information.

Koppla talanger till lediga jobb

Ge kandidaterna förtur till lediga jobb när de blir tillgängliga.

Rekommendationer

Använd en särskild landningssida för att samla in rekommendationer på passande kandidater. Dela i sociala medier och på din hemsida.

STATISTIK

Kandidatupplevelse

Mät kandidatupplevelsen i realtid och samla in öppen feedback.

Jobbannonser & ansökningar

Följ upp statistiken för dina jobbannonser och ansökningar, t.ex. för att ta reda på vilka kanaler som har störst effekt.

Processeffektivitet

Få insyn i hur effektiv din rekryteringsprocess är och hur lång tid olika led kräver.

Användareffektivitet

Se statistik över antalet behandlade ansökningar, genomförda intervjuer och andra slutförda uppgifter.

FÖR REKRYTERINGSBYRÅER

Importera kandidatprofiler

Importera intressanta kandidatprofiler till systemet och skapa egna listor över mer eller mindre relevanta potentiella sökande.

Dela med kunder

Bjud även in dina kunder till systemet med egna användarrättigheter och dela information om kandidaterna på ett säkert sätt.

Introducera kandidater

Sammanställ information om de bäst lämpade kandidaterna och dela med andra interna eller externa parter.