TalentAdore
Vad är kandidatupplevelse och hur kan det definieras?

Kandidatupplevelse

Vad är kandidatupplevelse och hur kan det definieras?

Kandidatupplevelse är ett nytt modeord som rekryterare nu har börjat lägga märke till. Är du inte ännu bekant med konceptet och vad kandidatupplevelse betyder?

Vad är kandidatupplevelse?

Kandidatupplevelse innebär hur en kandidat känner när de är i kontakt med företaget som de är intresserade att arbeta hos.

Nuförtiden är varje företag som har bestämt sig för att lyckas fokuserade på att förbättra kundernas upplevelse. I princip innebär detta att fokusera på hur kunderna känner när de är i kontakt med ett företag eller dess produkter.

Kandidatupplevelse är rätt lika: det innebär hur en kandidat känner när de är i kontakt med företaget som de är intresserade att arbeta hos. Vilken bild får de då de letar efter information om företaget, då de skriver deras ansökan och då de deltar i arbetsintervjuer. Kandidatupplevelse sker i alla de olika faser under en rekryteringsprocess – och det slutar inte där.

Det gäller att komma ihåg att all kommunikation som sker mellan företaget och kandidaten påverkar på kandidatupplevelsen. Det som sker före och efter att kandidaten skickar in sin ansökan eller deltar i en intervju är avgörande. Får kandidaten ett svar? Ifall hen får det, vilket slags svar är det? Kommer det att ha en negativ eller positiv inverkan?

TalentAdore erbjuder ett modernt rekryteringssystem som skapar enastående kandidatupplevelser

Då du nu förstår konceptet, hur kan du erbjuda en strålande kandidatupplevelse och uppmuntra kandidaterna att tala om ditt företag i en positiv ton? Jag kommer att dela fyra situationer där kandidateupplevelsen kan definieras och som lyfter fram skillnaden mellan en positiv och en negativ upplevelse.

Hur kan du ge en fantastisk kandidatupplevelse?

1) Arbetsansökan

En av de största klagomålen från kandidaterna berör ansökningsprocessen.

Hur lätt är det för kandidaterna att hitta öppna positioner i ditt företag? Gör du reklam för positionen i de rätta kanalerna? Hur kan kandidaten ansöka? Är din jobbansökan för lång? Det här är några frågor som du borde ta i beaktande då du påbörjar en rekryteringsprocess.

En av de främsta klagomålen från kandidater är själva ansökningsprocessen. Några små förändringar till din ansökningsprocess kan snabbt förbättra intrycket kandidaterna får.

Här är en jämförelse av två företag:

  • Företag A har en online arbetsansökan som består av tio sidor som måste laddas ner för att kunna fyllas i. Kandidaterna fordras beskriva deras tidigare arbetserfarenhet och prestationer i sin helhet. Kandidaterna fordras även skriva en essä om varför de är intresserade av positionen.
  • Företag B har en online arbetsansökan som kan fyllas i via en mobiltelefon. Kandidaterna fordras fylla i deras personliga information och en link till deras LinkedIn-profil.

Vilken process skulle du föredra? Jag skulle definitivt välja det andra företaget då det är simpelt och tar mycket mindre tid. Dessutom kan rekryterarna hitta all relevant information om kandidaterna via deras LinkedIn-profiler.

2) Personlig kommunikation

Att skicka ett generellt och automatiserat e-postmeddelande lämnar inte precis ett positivt intryck på kandidaterna

Många kandidater är medvetna om att konkurrensen är extremt stark och det är inte garanterat att de kommer att få jobbet. Du borde trots detta informera kandidaterna ifall de var avslagna eller om positionen redan fylldes. Detta ger kandidaterna ett avslut istället för att de förblir ovetande. Förstås kan du göra detta genom att skicka ett massmeddelanden via er ATS, men en bra kandidatupplevelse kan endast uppnås om kandidaten känner att de uppskattades. Att skicka ett generellt och automatiserat e-postmeddelanden lämnar inte precis ett positivt intryck på kandidaterna.

Här är en jämförelse mellan två företag:

  • Vid Företag A lämnades kandidatens ansökan in i ett svart hål, och hen fick aldrig ett svar. Efter några veckor informerades kandidaten via ett automatiserat e-postmeddelande att någon annan hade fått positionen.
  • Vid Företag B var kandidaten väl informerad av företaget och fick statusuppdateringar vid varje skede av rekryteringsprocessen. Även om kandidaten i slutändan inte anställdes, så var såväl kommunikationen som feedbacken personlig.

Om du frågar runt är det rätt vanligt att kandidater går igenom den första processen. Därför är det definitivt till din fördel att ta detta tillfälle för att få ditt företag att stå ut i massan, och erbjuda en fantastisk kandidatupplevelse. Kandidaterna kommer också att vara mer villiga att dela med sig om denna positiva upplevelse med sina vänner, och hänvisa dem till er.

Hur kan man ge feedback även om man inte riktigt har tid för det?

Kolla på videon nedan för att se hur AI kan hjälpa dig. 👇

Begär en demo för att höra mera om TalentAdores lösning!

3) Relevant information på webbsidan

Karriär-sidan är en av de bästa representationerna av ditt företag.

Många kandidater kommer att undersöka företaget innan de ansöker om en position. Presenterar ditt företag tillräckligt med relevant information på er karriär-sida? Karriär-sidan är en av de bästa representationerna av ditt företag. Du borde utnyttja denna chans att sälja din unika värdeproposition till kandidaterna.

Kom de olika stegen i ansökningsprocessen tydligt fram? Finns det en mall av tidslinjen, så att kandidaterna vet exakt vad de kan vänta sig och hur länge de bör vänta? Finns all denna information på karriär.sidan? Genom att jobba på dessa frågor kan du ge den information kandidaterna letar efter.

Låt oss nu jämföra dessa två situationer:

  • En kandidat är väldigt intresserad i ett företag, men det finns bara vaga arbetsbeskrivningar och minimala detaljer om positionen inom företaget på karriär-sidan. Det står ingenting om lönen eller förmåner.
  • En kandidat överväger en mängd företag, men bara ett företag delade med sig relevant information och gav även information angående rekryteringsprocessen.

Jag skulle definitivt ansöka till företaget som gav mig en tydlig bild om positionen. Använd detta tillfälle för att sälja företagets brand och få kandidaten att vela ansöka till ert företag. Det är inte så svårt att ge relevant information då denna information borde ha varit förutbestämd.

4) Ge en rundtur av kontoret

En rundtur av kontoret ger möjliga kandidater chansen att få bättre förståelse för företaget och vad de kan förvänta sig.

Många företag tenderar att fokusera på sekretess och vågar inte visa kandidaterna hur det ser ut på kontoret. Rädslan för att ”ge bort för mycket information” är ofta onödig. Genom att ge en rundtur av kontoret visar du att företaget är transparent och har inget att dölja. Kandidaterna kommer att känna sig tillförsäkrade och du kan visa att ni är stolta över företaget.

Här en jämförelse mellan två företag:

  • Vid Företag A kandidaten leds snabbt in i intervjurummet efter ankomsten. Efter intervjun dirigerades kandidaten omedelbart till mottagning av en anställd.
  • Vid Företag B blir kandidaten tillsagd att hen får gå runt på kontoret och att en anställd skulle senare komma och ge en rundtur.

En rundtur av kontoret ger en möjlig kandidat chansen att få bättre förståelse för företaget och vad de kan förvänta sig. Som en rekryterare kan du också observera kandidatens kroppsspråk och beteende, samt ifall hen skulle passa in i företagskulturen. Dessa observationer kan endast göras genom en aktivitet som inte kan ta plats i ett intervjurum. Även om kandidaten inte anställs är det mycket högre sannolikhet att de får en positiv bild av företaget. I det stora hela är det värt att investera lite tid i att visa kandidater runt kontoret – det kan göra stor skillnad för framgången för din rekryteringsprocess.

Vill du förbättra din kandidatupplevelse i praktiken?

Begär en demo för att få veta mer om TalentAdores moderna rekryteringssystem.

TalentAdore Hire är en lättanvänd rekryteringslösning som på ett smart sätt kombinerar artificiell intelligens, Natural Language Processing (NLP) och ett kandidatspårningssystem (Applicant Tracking System, ATS). Med sin användarupplevelse av konsumentgrad effektiviserar TalentAdore Hire rekryteringsprocesser genom automatisering av arbetsflöden, vilket möjliggör det för företagen att behandla varje kandidat som en potentiell kund.

TalentAdore Hire tillåter dig att automatiskt matcha kandidaterna till öppna positioner, samt att ge 100% personlig feedback och statusuppdateringar till alla kandidater. Därtill kan du bygga upp en egen Talent Community och finna kandidater därifrån med hjälp av AI.