TalentAdore
Top 10 rekrytointirendit 2024

Rekrytointi

Top 10 rekrytointitrendit vuodelle 2024

Joulu lähestyy pelottavan nopeasti, eikä vuodenvaihdekaan ole enää kaukana. Nyt onkin siis viimeistään aika katsoa tulevaisuuteen ja ennustaa, mitkä tulevat olemaan rekrytoinnin trendit vuonna 2024. 🔮

Etätyökäytännöt muuttuvat, osaajayhteisöjen merkitys rekrytointien tukena vahvistuu ja tekoäly valtaa alaa. Kurkistamme tässä blogissa, miten nämä ja muut kiehtovat trendit vaikuttavat siihen, miten jatkossa houkuttelemme ja rakennamme suhteita potentiaalisiin työntekijöihin. 

Pidemmittä puheitta, tässä tulevat top 10 rekrytointitrendiä vuodelle 2024. 

  1. Tekoäly ja luonnollisen kielen käsittelyn teknologia
  2. Dataan pohjautuva päätöksenteko
  3. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus 
  4. Työnantajamielikuva vastaamaan työntekijäkokemusta
  5. Palkka-avoimuus
  6. Etätyö ja etärekrytointi
  7. Osaajapula tavoitelluimmista resursseista
  8. Talent Community tukemaan vaikeita aikoja
  9. Oikea-aikainen hakijaviestintä
  10. Z-sukupolven esiinmarssi työelämään

Sukella syvemmälle vuoden 2024 rekrytointitrendeihin 

1. Tekoäly ja luonnollisen kielen käsittelyn teknologia

Tekoäly ei ole uusi ilmiö, mutta vuonna 2024 sen suosio vain kasvaa entisestään. Yhä useammat organisaatiot alkavat hyödyntää tekoälyä rekrytoinnissa ja samanaikaisesti myös käyttökohteet monipuolistuvat. Tekoälyä ja luonnollisen käsittelyn teknologiaa tullaan soveltamaan laajemmin esimerkiksi hakijaviestintään, hakijamatchingiin, haastatteluihin sekä työpaikkailmoitusten sisällöntuotantoon. 

Vuonna 2023 olemme jo nähneet ChatGPT:n räjähtävän nousun kaikkien tietoisuuteen. 🚀 Sen nopea kehitys tarjoaa paljon mahdollisuuksia myös rekrytointiin, mutta täysin aukoton sekään ei ole.  On siis oltava tarkkana, miten GPT:tä ja vastaavia malleja voidaan hyödyntää turvallisesti. 

Haluaisitko oppia lisää tekoälystä rekrytoinnissa? Lataa kattava oppaamme tekoälyn hyödyntämiseen rekrytoinnissa.

 

2. Dataan pohjautuva päätöksenteko

Datalähtöinen rekrytointi on yksi vuoden kiinnostavimmista trendeistä. Myynti ja markkinointi käyttävät jo erilaista analytiikkaa ja lukuja toimintojensa ohjaamisessa – ja niin pitäisi myös HR- ja rekrytointiosastojen. 📊

Analytiikka voi olla tehokas työkalu rekrytointiprosessien optimointiin ja tuottaa arvokasta tietoa siitä, mikä toimii, milloin ja miksi. Data on kuningas! Kun dataa kertyy ja sitä käytetään päätösten tukena, voidaan parantaa hakijakokemusta, tunnistaa sopivimmat hakijat ja jopa muokata työtarjouksia vastaamaan potentiaalisen työntekijöiden preferenssejä. 

3. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus 

Diversity, Equity and Inclusion (DEI) – suomeksi monimuotoisuus, mahdollistaminen ja mukaan ottaminen kasvattaa merkitystään vuonna 2024. Aihetta ei nosteta tapetille turhaan, sillä yritykset alkavat sen myötä ymmärtää, kuinka arvokasta on saada yritykseen osaajia erilaisilla taustoilla ja näkökannoilla. 

Monimuotoisuus aletaan nähdä yhä enemmän suoraan liiketoimintaan vaikuttavana tekijänä sen sijaan, että se nähtäisiin pelkkänä pehmeänä arvona. Parempi tietoisuus monimuotoisuuden merkityksestä johtaa ensi vuonna yhä vahvemmin siihen, että yritykset investoivat enemmän DEI-hankkeisin varmistaakseen oikeudenmukaiset ja kattavat palkkauskäytännöt.  

4. Työnantajamielikuva vastaamaan työntekijäkokemusta

Työnantajamielikuva on ollut maailmalla merkittävä trendi jo miltei kymmenen vuoden ajan. Mikä siis muuttuu vuonna 2024? Työantajamielikuva aletaan nähdä kanavana ilmentää yrityksen aitoa sisäistä tilaa sen sijaan, että yritettäisiin luoda kiiltokuvamaista brändiä, joka ei voisi olla kauempana todellisuudesta. 

Panostukset työnantajamielikuvakampanjoihin tulevat yhä olemaan relevantteja, mutta niistä tulee koko ajan realistisimpia ja työntekijät saavat tuoda aidon äänensä esiin. Samanaikaisesti työntekijäkokemukseen ja työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin panostetaan yhä enemmän. 

Inspiroidu vuoden parhaasta rekrytointikampanjasta! Terveyspalveluyhtiö Mehiläinen pokkasi Vuoden rekrytointikampanjan palkinnon 2.11.2023 järjestetyssä Rekrygaalassa. 💚

5. Palkka-avoimuus

Työnhakijat kaipaavat yhä enemmän selkeyttä avoimien työpaikkojen kompensaatiosta ja etuuksista etukäteen, ja yritykset vastaavatkin kutsuhuutoon olemalla avoimempia palkkarakenteistaan. Tämä läpinäkyvyys ei ainoastaan lisää hakijoiden luottamusta yrityksiin, vaan se auttaa myös yrityksiä houkuttelemaan hakijoita, joiden ajatusmaailma on linjassa heidän palkkausfilosofiansa kanssa. 

Yritysten on aika alkaa varautua EU:n palkka-avoimuus direktiiviin jo vuonna 2024. 30. maaliskuuta 2023 Euroopan parlamentti hyväksyi avoimuussäännöt, jotka tulevat jatkossa vaikuttamaan työnantajiin. Säännöt on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä kolmen vuoden kuluessa ja jokaiseen yhtiöön neljännen vuoden kuluessa. Yksi säännöistä on, että työnhakijalle on annettava selkeät tiedot lähtöpalkasta tai palkkaluokista ennen haastattelua.

Rekrytointitrendit 2024

6. Etätyö ja etärekrytointi

Etärekrytointi ja etätyö pysyvät vahvana trendinä. COVID-19-pandemian aikana kerätyt opit ovat muokanneet yritysten tapaa rekrytoida ja sitouttaa osaajia. Kun etätyö yhä normalisoituu, organisaatiot pystyvät laajentamaan osaajayhteisöään kattamaan maantieteellisesti laajempia alueita. Samalla ollaan kuitenkin tärkeän kysymyksen äärellä: kuinka paljon työntekijöiden läsnäoloa tarvitaan yrityskulttuurin rakentamiseksi. Vai tarvitaanko sitä lainkaan? 

Sopeutuakseen muuttuvaan tilanteeseen rekrytoijat jatkavat etärekrytointiprosessiensa hiomista. Yksi keino tähän on ottaa käyttöön ketteriä videohaastattelu- ja soveltuvuusarviointityökaluja hakijoiden osaamisen ja sopivuuden kartoittamiseen. Jokaisen yrityksen on myös viimeistään nyt otettava käyttöön moderni rekrytointijärjestelmä ja luovuttava sähköpostirekrytoinnista. 

7. Osaajapula tavoitelluimmista resursseista

Kun työmarkkinat ovat edelleen vaikeuksissa vuonna 2024, on yrityksillä entistäkin kovempi kilpailu parhaista osaajista. Vaikka työnhakijoita on määrällisesti saatavilla enemmän, on niillä kaikkein parhaimmilla ammattilaisilla tarjolla runsaasti vaihtoehtoja. Vaihtamisen kynnys on myös suuri epävarmassa tilanteessa. 

Yritysten tulee olla yhä ketterämpiä ja ennakoivampia rekrytoinnissaan. ⚡️ Talent Communityn rakentaminen ja työnantajamielikuvaan panostaminen ovat siksi yhä oleellisempia keinoja osaajien houkuttelemiseksi. 

8. Talent Community tukemaan vaikeita aikoja

Kun monet organisaatiot kärsivät osaajapulasta ja muuttuvan markkinatilanteen tuomista haasteista, osaajayhteisöjen rakentaminen ja ylläpitäminen on kultaakin kalliimpaa. Tietyillä toimialoilla rekrytoinnit pysähtyvät hetkellisesti jopa kokonaan, joten tätä aikaa on hyvä hyödyntää oman osaajayhteisön rakentamiseen ja näin ollen varautua rekryjen käynnistymiseen. 

Ovatko talent communityt sinulle jo tuttuja? 💎 Lyhyesti sanottuna osaajayhteisöt (=talent communityt) ovat verkostoja, jotka koostuvat niistä potentiaalisista hakijoista, jotka eivät välttämättä ole heti sopivia yrityksen tarpeisiin, mutta ovat sopusoinnussa yrityksen arvojen ja kulttuurin kanssa. Näitä suhteita vaalimalla organisaatiot voivat nopeasti hyödyntää sitoutuneita ja jo ennalta arvioituja osaajia äkillisissä rekrytointitarpeissa.

9. Oikea-aikainen hakijaviestintä

Työmarkkinoiden muuttuessa hakijat alkavat oppia odottamaan ja vaatimaan henkilökohtaista viestintää potentiaalisilta työnantajilta. Yritysten on sen vuoksi oltava askeleen edellä tehostamalla rekrytointiprosessejaan käyttäen automaatiota ja tekoälypohjaisia työkaluja. 🛠️ Näin he voivat mahdollistaa sen, että hakijat saavat oikea-aikaisesti päivityksiä rekryprosessien aikana. 

Oikea-aikainen ja henkilökohtainen viestintä eivät vain paranna hakijakokemusta, vaan myös auttavat organisaatioita kilpailussa parhaista osaajista. 

Haluaisitko oppia lisää hakijakokemuksesta?  Lataa opas hakijakokemuksen kehittämiseen.

 

10. Z-sukupolven esiinmarssi työelämään

Vuonna 2024 yksi erottuvimmista rekrytointitrendeistä on Z-sukupolven lisääntyvä läsnäolo työelämässä. Kun tämä teknologiataitoinen, monimuotoinen ja sosiaalisesti tietoinen sukupolvi saapuu työmarkkinoille yhä vahvemmin, on organisaatioiden mukautettava rekrytointistrategioitaan tämän sukupolven yksilöllisten mieltymysten ja odotusten mukaan.

Z-sukupolvi vierastaa hierarkioita ja on mieluummin yhteistyökumppani kuin johdettava. He toivovat johtamisen olevan joustavaa, innostavaa ja erilaisuutta hyväksyvää. Työnantajalta arvostetaan läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Työ on heille enemmän kuin vain työtä, sillä he haluavat kuulua yhteisöön, jolla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön. 

 


 

Siinä ne ovat – Vuoden 2024 rekrytointitrendit! Mitä ajatuksia sinulle herää? Kerro meille näkemyksesi tulevaisuuden rekrytoinnista LInkedInissä #RekrytointiTrendit. 👋


Miira Leinonen

CMO

Passionate about creating compelling stories and enhancing the world of recruitment. Helping companies to improve their Employer Brand with modern recruitment methods and superior Candidate Experience.