TalentAdore
Hakijakokemus – Mitä se on ja miksi siihen on syytä panostaa?

Hakijakokemus

Hakijakokemus—mitä se on ja miksi siihen on syytä panostaa?

Mitä on hakijakokemus? Olet varmasti kuullut puhuttavan asiakaskokemuksesta, ja asiakkaana toimiessasi kohdannut erilaisia tilanteita, jotka ovat herättäneet positiivisia tai negatiivisia tunteita.

Nykyään jokainen yritys, joka tahtoo menestyä keskittyy asiakkaisiin ja heidän kokemuksiinsa – tai vähintään tuo sen ilmi tärkeänä asiana yrityksensä liiketoiminnassa.

Lue lisää: Hakijakokemus rakentaa rekrytoijan brändiä

Hakijakokemus on yhtä kuin asiakaskokemus

Asiakaskokemus on sitä, miltä asiakkaasta tuntuu, kun hän on tekemisissä yrityksen edustajien, tuotteiden, palveluiden tai viestinnän kanssa, ja millainen fiilis hänelle jää yrityksestä kanssakäymisen päätteeksi.

Rekrytointimaailmassa asiakaskokemuksen sijaan puhutaan hakijakokemuksesta. 

Hakijakokemus tarkoittaa sitä mielikuvaa, jonka työnhakija saa hakuprosessin aikana, kun hän etsii tietoa yrityksestä, lähettää hakemuksen tai kun hän käy työhaastattelussa. 

Kosketuspisteitä voi olla useita—hakijakokemus koostuu rekrytointiprosessin kaikista eri vaiheista.

Kaikki hakijan ja yrityksen välillä tapahtuva kommunikaatio tai sen puute vaikuttaa hakijakokemukseen. Myös se, mitä tapahtuu hakemuksen lähettämisen jälkeen vaikuttaa lopulliseen kokemukseen. 

Mieti, saako hakija vastauksen ja jos saa, millainen vastaus on? Tuleeko hakijalle vastauksesta positiivinen vai negatiivinen kuva?

Hylätyksi tuleminen ei koskaan ole mukavaa, mutta jopa kielteisellä päätöksellä voi olla positiivisia vaikutuksia, jos sen tekee oikein. 

Kun pidät hakijan tietoisena rekrytointiprosessin kulusta ja annat hänelle lopuksi henkilökohtaista palautetta, pääset jo pitkälle.

Lue lisää: Opas hakijakokemuksen kehittämiseen

Hakijakokemus rakentaa yrityksen työnantajamielikuvaa

Hakijakokemus vaikuttaa merkittävästi yritysten työnantajamielikuvaan ja samalla myös yritysten koko liiketoimintaan. 

Hakija ei ole vain hakija—hän on voi olla myös yrityksen nykyinen tai potentiaalinen ostava asiakas. On selvää, että jos yritys kohtelee asiakkaitaan huonosti, he eivät välttämättä palaa ostamaan uudestaan. Sama pätee rekrytointiin ja hakijoihin.

54 % hakijoista kertoo, että negatiivinen hakijakokemus vaikuttaisi ostopäätökseen. Talentegy

Tutkimusten mukaan valtaosa hakijoista on huomattavasti vähemmän kiinnostuneita ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita tulevaisuudessa, mikäli he eivät kuulleet yrityksestä enää hakemuksen lähettämisen jälkeen. 

Sen sijaan hakijat, joiden kokemus on positiivinen, ostavat yrityksen tuotteita todennäköisemmin ja suosittelevat yritystä myös ystävilleen. Hakijakokemuksella on siis aidosti taloudellisia vaikutuksia.

Juuri siksi onkin tärkeää kommunikoida työnhakijoiden kanssa ja välttää negatiivisten kokemusten syntyminen.

Hyvän kokemuksen saaneista hakijoista voi tulla jopa yrityksen puolestapuhujia—huono hakijakokemus sen sijaan näkyy ja kuuluu esimerkiksi sosiaalisen median puolella. 

69 % hakijoista sanoo, ettei todennäköisesti enää hakisi uudelleen töitä yrityksestä, josta sai kerran huonon hakijakokemuksen. Talentegy

Tämä saattaa kuulostaa siltä, ettei hakijakokemus olisi yhtä tärkeää B2B-yrityksille. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa – hakijakokemukseen panostaminen kannattaa aina.

Vaikka hakijat eivät voi suoraan ostaa yrityksen tuotteita tai palveluita, he voivat kertoa kokemuksistaan ystävilleen ja tuttavilleen. Erityisesti negatiiviset tarinat leviävät tehokkaasti verkossa.

Vaikka hakijoista usein vain yksi saa työpaikan, joukossa voi olla useita hyviä kandidaatteja. Hyviä hakijoita voi olla jopa niin monta, että kaikkia ei voida ottaa edes haastatteluun. 

Osa hakijoista ei välttämättä juuri tällä hetkellä sovellu kyseiseen tehtävään, mutta esimerkiksi uutta osaamista hankkimalla heistä voi tulla potentiaalisia työnhakijoita tulevaisuudessa.

Haluathan pitää hyvät hakijat kiinnostuneina yrityksestäsi?

Lue lisää: Työnantajamielikuva – 5 syytä panostaa

Mitä yritys hyötyy hyvästä hakijakokemuksesta

Hyvä hakijakokemus mahdollistaa sen, että hakijat pysyvät kiinnostuneina myös tulevaisuudessa. 

Kuvitellaan rekrytointi, jossa 100 hakijaa hakee yhtä paikkaa. Hakijoista 40 on potentiaalisia hakijoita ja näistä viisi henkilöä haastatellaan. Lopulta vain yksi valitaan. 

Valitun henkilön mieli on prosessin päätteeksi varmasti hyvä, mutta miten käy muiden hakijoiden? Minkälainen fiilis heille jää?

On tärkeää, että jokaiselle hakijalle jää hakuprosessin jälkeen positiivinen mielikuva yrityksestäsi. Muista erityisesti ne 40 hakijaa, joissa oli potentiaalia, mutta heitä ei voitu palkata juuri nyt. 

Kun myös heille tarjoaa positiivisen hakijakokemuksen, he voivat hakea jatkossakin yritykseen töihin. Hakijat pysyvät kiinnostuneina yritystä kohtaan, kun heitä kohtelee hyvin.

Lue lisää: Hakijakokemus rakentaa rekrytoijan brändiä

Hakijat levittävät positiivista mielikuvaa yrityksestä

Tiedämme, kuinka tärkeitä muiden mielipiteet ovat ja miten ne vaikuttavat moniin päätöksiin elämässämme. Usein ostopäätöksiä tehdään tuttujen ja tuntemattomien suositusten perusteella.

Mielipiteiden vaikutus näkyy myös rekrytoinnissa. Hakisitko sinä töihin yritykseen, jolla on huono maine? Todennäköisimmin et, etkä etenkään, jos olisit kuullut ystävältäsi, että häntä kohdeltiin huonosti rekrytointiprosessin aikana kyseisessä yrityksessä.

Vaikka negatiiviset kokemuksen leviävät usein kulovalkean tavoin, kerrotaan myös positiivisista kokemuksista nykyään entistä enemmän, sillä palautteen kertominen esimerkiksi somessa on niin helppoa.

Jos siis kohtelet hakijoitasi erityisen hyvin, voivat he levittää positiivista sanomaa yrityksestänne ilmaiseksi.

Lue lisää: Haluatko, että yrityksestänne puhutaan selän takana pahaa vai hyvää?

Dataa hakijakokemuksesta

TalentAdore kerää paljon hyödyllistä rekrytointidataa. Datasta käy ilmi, että mitä parempi hakijakokemus on, sitä todennäköisemmin hakija mainitsee rekrytoijan nimen kirjallisessa palautteessaan.

Esimerkiksi, jos hakija antaa hakijakokemuksesta parhaan mahdollisen arvion eli 5/5, hän mainitsee rekrytoijan kirjallisessa palautteessaan nimeltä 12 kertaa todennäköisemmin kuin, jos hän antaa arvioksi 4/5.

82 % hakijoista jakaisi positiivisen hakijakokemuksen. Talentegy

Hakijat huomioivat usein rekrytoijan henkilöbrändin. Tämä ei ole yllättävää, sillä työnhaku koetaan hyvin henkilökohtaiseksi ja siinä tutustutaan tiiviisti työnantajaan ja sitä edustavaan rekrytoijaan.

Mieleenpainuvista kokemuksista halutaan kertoa eteenpäin. Positiivisen palautteen jättäminen työssään onnistuneesta rekrytoijasta on myös kiitos hakijalta.

Lue lisää: Positiivinen hakijakokemus ratkaisee

Positiivinen hakijakokemus rakentuu viestinnästä ja prosessin nopeudesta

Yrityksen tai organisaation koolla ei ole merkitystä siihen antaako hakija palautetta vai ei. Myöskään sillä, miten pitkälle hakija pääsee rekrytointiprosessissa, ei ole suurta merkitystä hakijakokemuksen kannalta.

Eniten hakijakokemukseen vaikuttavia tekijöitä ovat viestinnän sujuvuus prosessin aikana, palautteen antaminen sekä rekrytointiprosessin nopeus. Kaiken kaikkiaan tärkeäksi koetaan, että hakijalle välittyy fiilis siitä, että yritys ja rekrytoija arvostavat häntä.

Hyvänkin viestinnän positiivinen merkitys hakijalle kuitenkin vähenee, jos prosessi venyy useiden kuukausien mittaiseksi. Tyypillisesti hakijakokemus laskee sitä mukaa, mitä pidempään rekrytointiprosessi kestää.

Data on koottu noin sadasta rekrytointiprosessista. 93 % palautteista tuli hylätyiltä hakijoilta, jotka eivät olleet edenneet henkilökohtaiseen haastatteluun.

Lue lisää: Oikea-aikainen & henkilökohtainen hakijaviestintä


Haluatko kommunikoida kaikkien työnhakijoiden kanssa yksilöllisesti ja tarjota heille henkilökohtaista palautetta? Tämä saattaa tuntua mahdottomalta, mutta TalentAdore on kehittänyt tähän ratkaisun.

Pyydä demo, niin näytämme sinulle, miten voit tarjota unohtumattoman hakijakokemuksen jokaiselle hakijalle ja samalla parantaa työnantajamielikuvaanne.

Pyydä demo


Miira Leinonen

CMO

Passionate about creating compelling stories and enhancing the world of recruitment. Helping companies to improve their Employer Brand with modern recruitment methods and superior Candidate Experience.