TalentAdore
Image of man browsing

Työnantajamielikuva

Kuinka rakentaa työnantajamielikuvaa TalentAdoren avulla

Työnantajamielikuva (employer brand) on yksi rekrytointialan suurimmista trendeistä, ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Mutta mikä työnantajamielikuva oikeastaan on, ja miksi se on yrityksille niin kovin tärkeää?

Tässä artikkelissa käymme lyhyesti läpi sen, kuinka työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara menestyksen ja liiketoiminnan kasvun kannalta, ja miten työnantajamielikuvan rakentaminen tukee yrityksen brändiä. 

Lisäksi kurkistamme TalentAdoreen työkaluna ja esittelemme muutaman hyödyllisen toiminnallisuuden, jotka tukevat työnantajamielikuvan rakentamista. 

 

”Työnantajamielikuvan tai oikeammin työnantajakuvan muodostuminen lähtee aina meidän omista työntekijöistämme ja siitä, että he ovat innostuneita ja motivoituneita työstään, kokevat työnsä merkitykselliseksi ja heille taataan johtamisella parhaat mahdolliset puitteet tehdä työnsä hyvin ja voida hyvin.”

Paula Sipilä, Tuomi Logistiikka. Lue koko asiakastarina blogistamme!

 

Valmiina? Sukelletaan siis suoraan asiaan. 

Lue lisää: 5 syytä panostaa työnantajamielikuvaan

Mistä työnantajamielikuva koostuu?

Lyhyesti sanottuna työnantajamielikuva on ihmisten näkemys yrityksestä työnantajana.

Se pitää sisällään sen, miten sekä työnhakijat että yrityksen työntekijät näkevät ja kokevat yrityksen. Toisin sanoen: mitä ihmiset sanovat yrityksestä työnantajana, kun yrityksen edustajat eivät ole paikalla?

Työnantajamielikuva rakentuu siis sekä hakijakokemuksesta että työntekijäkokemuksesta. 

Hakijakokemus pitää sisällään sen, millainen tunne työnhakijalle jää yrityksestä ja sen rekrytointiprosessista.

  • Millä tavalla yrityksen edustaja hoitaa hakijaviestinnän?
  • Miten aiemmin rekrytointiprosessin läpikäyneet muistelevat prosessia?
  • Miten yrityksestä puhutaan esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa? 

Työntekijän mielikuvaan vaikuttaa esimerkiksi se, miten yrityksen työntekijöitä kohdellaan, panostetaanko firmassa kehitykseen ja oppimiseen, palkkaus, yrityskulttuuri ja yleinen tunnelma, sekä yrityksen sisäinen kommunikaatio. 

Totuus on, että nykyajan työmarkkinoilla parhailla työntekijöillä on varaa valita työpaikkansa. Tällöin on ehdottomasti yrityksen eduksi erottua kilpailijoista positiivisesti ja panostaa työnantajamielikuvaan. 

Moni yritys ei välttämättä tule edes ajatelleeksi hakijakokemuksen ja työnantajamielikuvan välistä linkkiä. Mutta jos hakijakokemus on huono, työnhakija ei halua hakea samaan firmaan enää uudestaan – ja sana leviää nopeasti. 

Työnantajamielikuva on myös tiiviissä yhteydessä brändiin.

Monelle työnhakijalle on ensisijaisen tärkeää, miten firma näyttäytyy ulkopuolelle ja millaiset arvot sillä on. Siksi työnantajamielikuvapalapelin kokoamiseen kuuluu olennaisesti myös brändin kehittäminen.

 

“Meillä työntekijän motivointi lähtee pitkälti arjen palautteesta ja kiitoksen jakamisesta. Yhteisöllisyys on erittäin merkittävässä roolissa yrityksessämme. Esimerkiksi työhyvinvointipäivät ja pikkujoulut tehdään yhdessä, mikä lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Meillä innostutaan pienistä jutuista, jotka lisäävät työhyvinvointia ja tyytyväisyyttä.”

Kirsi Tuovinen, Plan International. Lue koko asiakastarina blogistamme!

 

Lue lisää: Työnantajamielikuva on askel kohti onnistuneempia rekrytointeja

Miten TalentAdore voi auttaa työnantajamielikuvan rakentamisessa?

TalentAdore on tekoälyavusteinen rekrytointijärjestelmä, jonka avulla yritykset voivat luoda ylivertaisia hakijakokemuksia ja rakentaa samalla positiivista työnantajamielikuvaa. 

Toimintaperiaatteemme on yksinkertainen: poistamme rekrytoinnin pullonkauloja ja automatisoimme prosessia aina kun se käy järkeen. 

Hakijan  polku - TalentAdore

1. Työpaikkailmoitukset ja urasivut oman brändin mukaisiksi

Työpaikkailmoituksen tone of voice on hiottu huippuunsa, mutta harmaa teksti valkoisella pohjalla hukkuu muiden ilmoitusten joukkoon. Kuulostaako tutulta? Miten sitten erottua massasta?

TalentAdoren avulla voit luoda helposti uusia työpaikkailmoituksia. Modernit mallipohjamme ovat helposti kustomoitavissa, ja niihin voi lisätä esimerkiksi brändielementtejä. 

Autamme myös mielellämme luomaan yksilöllisesti räätälöityjä urasivuja. 

Brändielementit, sekä esimerkiksi yrityksen tone of voicen hyödyntäminen ilmoituksissa auttavat luomaan yhtenäistä mielikuvaa yrityksestä työnantajana, sekä tekevät brändistä tunnistettavamman.

Ilmoitukset on myös aina helppo jakaa TalentAdoren kautta eteenpäin esimerkiksi somessa ja työpaikkaportaaleissa. 

2. Personoitu hakijaviestintä parantaa hakijakokemusta

Rekrytointiprosesseja joudutaan usein käymään läpi kiireellä, ja joskus hakijalle jopa unohdetaan ilmoittaa, miten lopulta kävi. Huonot rekrytointikokemukset ja katoamistemput jäävät mieleen ja leviävät nopeasti. 

Jo pelkkä sujuva viestintä vaikuttaa hakijakokemukseen merkittävästi. 

Esimerkiksi 80% työnhakijoista ei hakisi uudestaan yritykseen, joka ei tarjoa väliaikatietoja prosessin etenemisestä, ja rakentavaa palautetta saaneet hakijat hakevat samasta yrityksestä neljä kertaa todennäköisemmin töitä kuin hakijat, jotka eivät saaneet palautetta

TalentAdoren avulla voit lähettää hakijoille automatisoituja statusviestejä, joiden avulla hakijat pysyvät jatkuvasti kärryillä prosessin etenemisestä rekrytointiurakan eri vaiheissa haastattelusta palkkaukseen. 

Viesteihin voi sisällyttää myös hakijan kannalta hyödyllistä lisätietoa yrityksestä, kuten vaikka linkkejä uratarinohin.

Lisäksi TalentAdoren avulla voi helposti tarjota haastatteluaikoja useille hakijoille kerralla, jolloin he voivat valita itselleen parhaan vaihtoehdon.

Työkalun avulla voi myös lähettää tekoälyavusteista palautetta jokaiselle hakijalle yksilöllisesti, tai luoda palauteviestipohjia ja käyttää niitä rekrytointiuutisten kertomiseen. 

Kun rekrytointipäätös on tehty, kaikille hakijoille kannattaa antaa palautetta, koska se antaa yrityksestä hyvän kuvan ja tekee jokaisen hakijan kokemuksesta henkilökohtaisen. 

Jatkuva kommunikaatio auttaa osoittamaan hakijoille, että heidän aikansa on tärkeää, ja että rekrytointiprosessi on molemminpuolinen — työntekijä valitsee työpaikkansa yhtä lailla kuin yritys valitsee työntekijänsä. 

Lue lisää: Hakijaviestintä ja TalentAdore

3. Tehokas ja sitouttava esiperehdytys sujuvoittaa hyppäämistä uuteen rooliin

Perehdytys ja sen sujuvuus on tärkeä osa uuden työntekijän kokemusta ensimmäisinä päivinä. Välillä tietotulva on niin suuri, että puolet menee ohi — ja siitä ei jää kenellekään hyvä maku suuhun. 

TalentAdoren esiperehdytystoiminnallisuuden avulla uuden työntekijän perehdytys alkaa jo ennen ensimmäistä työpäivää.

Esiperehdytyksen avulla uudet työntekijät saavat mahdollisuuden tutustua uuteen työpaikkaansa rauhassa, ilman ensimmäisten työviikkojen tyypillistä infoähkyä. 

Toiminnallisuuden avulla voi luoda esimerkiksi interaktiivisia käsikirjoja uusille työntekijöille, ja sisällyttää niihin erityyppistä sisältöä kuten videoita, kyselyitä ja dokumentteja.

 

Lue lisää: TalentAdore ja esiperehdytys

4. Talent Community kerää osaajat yhteen

Kuinka sitten löytää ne parhaat tekijät? Tuleeko rekrytointi aloittaa aina nollasta? Meidän näkökulmastamme rekrytointi on jatkuva prosessi, eikä ainoastaan yksi reissu pisteestä A pisteeseen B.

Systemaattinen rekrytointi ja osaajayhteisöt tukevat jatkuvaa viestintää ja hyvän työnantajamielikuvan rakentamista.

Kattavan osaajayhteisön avulla voi löytää sopivat hakijat nopeammin, jopa ilman avointa hakua.

Ideaalitilanteessa yhteisön jäsenet ovat kiinnostuneita työpaikasta yrityksessä ja levittävät omaa myönteistä mielikuvaansa yrityksestä myös omalle verkostolleen.

talent_community_talentadore

Lue lisää: TalentAdore ja Talent Community

5. Analytiikka korvaa mututuntuman

Mistä voi päätellä, mitä osia rekrytointiprosessista pitäisi sujuvoittaa tai muuttaa? Tekoälypohjaisena järjestelmänä TalentAdore ottaa myös analytiikan vakavasti. 

Työkalussa voi esimerkiksi mitata hakijakokemusta reaaliajassa ja kehittää rekrytointiprosessia analytiikan avulla. 

Lisäksi TalentAdoren avulla voi seurata työpaikkailmoitusten ja hakemusten dataa, ja löytää tulosten avulla esimerkiksi parhaiten toimivat rekrytointikanavat. 

Analytiikkaa voi helposti hyödyntää rekrytointiprosessin kehittämiseen ja parantamiseen, jotta jokaiselle hakijalle varmistetaan mahdollisimman hyvä hakijakokemus. 

analytics_talentadore

Lue lisää: TalentAdore ja tekoäly

Mitä seuraavaksi?

Hakijakokemus ja työnantajamielikuva ovat meille TalentAdorella sydämenasioita. ❤️  Siksi haluammekin parhaamme mukaan auttaa myös muita yrityksiä kehittämään omaa rekrytointiprosessiaan parempaan suuntaan. 

Ota työnantajamielikuva ja sen kehittäminen prioriteettilistallesi jo tänään, ja pyydä ilmainen demo alta. 

Pyydä demo täältä


Miira Leinonen

CMO

Passionate about creating compelling stories and enhancing the world of recruitment. Helping companies to improve their Employer Brand with modern recruitment methods and superior Candidate Experience.