TalentAdore
Fördelarna av att använda AI in rekrytering

Rekrytering

Fördelarna av att använda AI i rekrytering

Under det kommande årtiondet kommer AI att kraftigt påverka hur vi attraherar, anställer och behålla talanger.

Men varför borde du i första hand använda AI i rekryteringen? Här finner du fem orsaker.

1. Förbättra kvaliteten och objektiviteten i rekrytering

Som en människa är rekryteraren alltid partisk. Exempelvis kunde rekryterare A anställa en kandidat som rekryterare B inte ens skulle kalla till en arbetsintervju. En stor del av rekrytering är gjort på basis av känslor och kriterierna är ofta arbiträra.

AI kan hjälpa att till att bestämma opartiska kriterier för en kandidat.

AI kan ge en opartisk syn på rekryteringsprocessen. Exempelvis kan AI hjälpa känna igen vilken typ av kandidat som bäst skulle passa in i teamet, vilka kompetenser som teamet saknar. Dessutom kan AI föreslå hur bra en kandidat passar för en viss position.

2. Attrahera de rätta kandidaterna och få mindre irrelevanta ansökningar

Att attrahera de mest lämpliga kandidaterna är ett viktigt mål för vilken som helst organisation. Fastän det finns många olika sätt att attrahera kandidater,och nya metoder är ofta introducerade, har jobbannonser ännu sin plats.

Men vad händer om jobbannonsen inte ger det korrekta intrycket? Då kan du få många ansökningar men inte de rätta, vilket skapar mer jobb för dig och färre kandidater med kvalitet.

AI kan hjälpa dig genom att ge tips för att skriva jobbannonsen eller till och med skriva jobbannonsen åt dig. Dessutom kan chatbotar och matchningsteknologi användas för att styra kandidater att ansöka till relevanta jobb, samt utföra förhands screeningen å dina vägnar

Med en AI-chatbot kan du anställa kandidater även för de dolda rollerna.

En AI-chatbot kan möjliggöra tillfället att erbjuda dolda positioner till kandidater som uppfyller vissa kriterier. Med andra ord ger det ett företag möjlighet att anställa kandidater även för hemliga projekt utan att avslöja vilken typ av positioner som är öppna.

Låt oss titta på ett exempel. Företaget A behöver en cybersäkerhetsproffs, men de gör inte reklam för en sådan position offentligt. Men om en potentiell kandidat skulle chatta med en AI-chatbot och visa sin förmåga att lyckas i en cybersäkerhetsroll, kan boten informera företaget om kandidaten. I bästa fall kan kandidaten gå med på en intervju med företaget via chatboten.

AI rekrytering3. Förbise inte längre kandidater

Visste du att det finns otaliga mängder böcker som lär ut kandidater vilken typ av nyckelord de borde använda och hur de kan hacka deras CV? Varför är dessa böcker så populära? För att kandidater vill stå ut från mängden.

Utan AI är rekryterare tvungna att leta fram kandidaterna från en databas med endast nyckelord. Därför är detta en väldigt stor risk att en suverän kandidat blir försummad. Den kandidaten kan ha rätt erfarenhet eller färdigheter för positionen men har inte använt de ”rätta” nyckelorden i sin CV, och därför hittar rekryteraren inte hen eller kommer inte att hitta hen tillräckligt snabbt.

Ingen kandidat behöver vara en professionell arbetssökande.

AI kan hjälpa till att granska kandidater utan att förlita sig på nyckelord. Istället kan den titta på kandidaternas dokument som en helhet och se den expertis och färdigheter bakom de enskilda orden som används. På så vis kan AI hjälpa till att säkerställa att ingen kandidat av misstag förbises.

TalentAdore Hire kan med hjälp av AI hjälpa dig att matcha kandidater till positioner. Be om en demo för att få veta mera.

4. Spara tid och fyll positioner snabbare

Ett väldigt vanligt problem inom rekrytering är att processen tar för länge. De bästa kandidaterna försvinner då de får ett arbetserbjudande från ett annat företag som kan snabbare göra framsteg. Skulle du inte vilja föra din rekryteringsprocess mer effektiv och inte frustrera både dig själv och dina kandidater?

På basis av en studie om ideal säger personalchefer att de förlorar i medeltal 14 timmar i veckan för att de måste manuellt genomföra uppgifter som kunde automatiseras. AI kan verkligen spara tid för dig i olika delar av rekryteringsprocessen, speciellt då det gäller att skriva texter, analysera kandidater och kommunicera med dem. Med hjälp av rekommendationer från AI kan du kontakta de mest lämpliga kandidaterna först och på så vis fylla positionen snabbare.

Sist men inte minst, genom att automatisera det manuella arbetet inom rekryteringsprocessen har du mer tid på dina händer att lägga ner på det som betyder mest: människorna.

5. Förbättra kandidatupplevelsen och employer brand

Jag är säker på att du gärna skulle kommunicera med dina kandidater och ge var och en en överlägsen upplevelse. Dock har du endast begränsat med tid och att skicka meddelanden manuellt tar bara alltför länge.

Kommunikation med kandidater förbättrar betydligt på kandidatens upplevelse, och därmed även på employer brandet. På basis av en studie av Career Arc tror 69% av arbetssökande att svarstiden åt de kandidater som väntar på ett rekryteringsbeslut är det som kan förbättras mest.

Med AI kan du kommunicera med kandidaterna även om du har tusentals av sökande varje år. AI-chattbotar kan svara på kandidaternas frågor automatiskt. Natural Language Processing Technology (NLP) kan hjälpa till att ge personlig feedback till varje kandidat och AI-matchning kan rekommendera de mest lämpliga positionerna för dina kandidater redan innan du pratar med dem.


Vill du lära dig mer om AI i rekrytering? Vår fascinerande guide, Definitive Guide to AI in Recruitment, kombinerar innovativa metoder och skäl att använda AI vid rekrytering. Vi lyfter också fram tio banbrytande AI-lösningar och två varningsexempel samt vad man kan lära sig av dem.