TalentAdore
Hakijakokemus - Mitä se on ja miksi siihen on syytä panostaa?

Hakijakokemus

Hakijakokemus - Mitä se on ja miksi siihen on syytä panostaa?

Mitä on hakijakokemus? Olet varmasti kuullut puhuttavan asiakaskokemuksesta ja asiakkaana toimiessasi kohdannut erilaisia tilanteita, jotka ovat herättäneet joko positiivisia tai negatiivisia tunteita.

Tänä päivänä jokainen yritys, joka tahtoo menestyä, keskittyy asiakkaisiin ja heidän kokemuksiinsa – tai vähintään tuo sen ilmi tärkeänä asiana yrityksensä liiketoiminnassa.

Asiakaskokemusajattelu on siirtynyt rekrytointimaailmaan.

Asiakaskokemus kertoo, miltä asiakkaasta tuntuu, kun hän joutuu tekemisiin yrityksen edustajien, tuotteiden, palveluiden tai muun viestinnän kanssa. Mitä asiakas ajattelee ja millainen fiilis hänelle jää? Tämä on ratkaisevaa.

Muutaman viime vuoden aikana asiakaskokemusajattelu on siirtynyt rekrytointimaailmaan,  ja asiakaskokemuksen sijaan puhutaankin hakijakokemuksesta. Minkälaisen mielikuvan hakija saa hakuprosessin aikana etsiessään tietoa yrityksestä, lähettäessään hakemustaan tai käydessään työhaastattelussa? Kosketuspisteitä voi olla useita – hakijakokemus tapahtuu rekrytointiprosessin kaikissa eri vaiheissa.

On tärkeää ymmärtää, että kaikki kommunikaatio (ja kommunikaation puute) hakijan ja yrityksen välillä vaikuttaa hakijakokemukseen. Myös se, mitä tapahtuu hakemuksen lähettämisen jälkeen on tärkeää. Saako hakija vastauksen, ja jos saa, niin millainen tuo vastaus on? Aiheuttaako se positiivisen vai negatiivisen kokemuksen? Hylätyksi tuleminen ei koskaan ole mukavaa, mutta jopa kielteisellä valintapäätöksellä voi olla positiivisia vaikutuksia, kun sen vain tekee oikein. Pitämällä hakijan tietoisena koko rekrytointiprosessin ajan ja antamalla hänelle lopuksi palautetta pääsee jo pitkälle.

Hakijakokemus ratkaisee – panosta työnantajamielikuvaan

Hakijakokemukset vaikuttavat merkittävästi yritysten työnantajakuvaan ja samalla myös niiden koko liiketoimintaan. Hakija ei ole vain hakija – hän on usein samaan aikaan myös yrityksen nykyinen tai potentiaalinen, ostava asiakas. On selvää, että jos kohtelee asiakkaitaan huonosti, he eivät palaa ostamaan uudestaan. Sama pätee rekrytointiin ja hakijoihin.

Career Builderin tutkimuksen (Candidate Behavior Study 2015) mukaan, 58 % vastaajista, jotka eivät kuulleet yrityksestä enää hakemuksen lähettämisen jälkeen, olivat huomattavasti vähemmän kiinnostuneita ostamaan kyseisen yrityksen tuotteita tai palveluita tulevaisuudessa. Tämä kertoo, kuinka tärkeää on kommunikoida työnhakijoiden kanssa ja välttää negatiivisten kokemuksien syntyminen. Hakijakokemuksen voi nähdä myös mahdollisuutena parantaa yrityksen brändiä ja kasvattaa liiketoimintaa. Kohtelemalla työnhakijoita hyvin ja tuottamalla positiivisia kokemuksia, voi yritys saada uusia asiakkaita. Hakijoista voi tulla jopa yrityksen puolestapuhujia.

Edellisen kappaleen luettuaan saattaa kuulostaa siltä, että hakijakokemus ei olisi yhtä tärkeää B2B-yrityksille, jotka eivät ole kuluttajabisneksessä. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa – hakijakokemukseen panostaminen kannattaa aina. Vaikka hakijat eivät voi suoraan ostaa yritykseltä, he voivat kertoa kokemuksistaan ystävilleen ja tuttavilleen. Tarinat leviävät tehokkaasti etenkin verkossa, ja valitettavasti myös ne negatiiviset viestit kulkeutuvat eteenpäin.

Haluattehan pitää hakijat kiinnostuneina yritykseenne?

Vaikka vain yksi valitaan, hakemusmassasta voi löytyä useampia hyviä hakijoita. Heitä voi olla jopa niin monta, että kaikki eivät pääse edes haastattelukierrokselle. Voi myös olla hakijoita, jotka eivät juuri tässä hetkessä sovellu kyseiseen yritykseen tai tehtävään, mutta esimerkiksi hankkimalla koulutusta tai uutta osaamista, heistä voi tulla potentiaalisempia työnhakijoita tulevaisuudessa.  Yritykset: Haluattehan pitää heidät kiinnostuneina yritykseenne?

Rekrytointiprosessissa on tärkeää löytää juuri se oikea työntekijä, mutta samalla ei voi unohtaa muita hakijoita. Haluaisitko kommunikoida kaikkien työnhakijoiden kanssa yksilöllisesti ja tarjota heille henkilökohtaista palautetta? Tämä saattaa tuntua mahdottomalta, jos hakijamäärät ovat isoja tai aikaa on on käytettävissä erityisen vähän.

Me TalentAdorella olemme kehittäneet tähän ratkaisun. Pyydä demo, ja näytämmme sinulle, miten voit tarjota unohtumattoman hakijakokemuksen jokaiselle hakijalle ja näin ollen parantaa työnantajamielikuvaanne.


Miira Leinonen

CMO

Passionate about creating compelling stories and enhancing the world of recruitment. Helping companies to improve their Employer Brand with modern recruitment methods and superior Candidate Experience.