TalentAdore
ChatGPT ja OpenAI rekrytoinnissa - Huomioi nämä merkittävät turvallisuusriskit

HR teknologia

ChatGPT ja OpenAI rekrytoinnissa - Huomioi nämä merkittävät turvallisuusriskit

Digitalisaation myötä rekrytointimarkkina on kehittynyt nopeasti, ja teknologialla on entistä keskeisempi rooli rekrytointiprosesseissa. Yksi innovaatio, joka muovaa tätäkin alaa on OpenAI:n paljon huomiota herättänyt kielimalli GPT (Generative Pre-trained Transformer), joka on jo otettu käyttöön useissa organisaatioissa.

GPT tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia automatisoida rekrytoinnin eri osa-alueita, mutta samanaikaisesti sen käyttö mahdollistaa merkittäviä turvallisuus- ja yksityisyysuhkia. Näihin sekä työnantajien että hakijoiden on varauduttava huolellisesti.

Yksi tuore esimerkki tekoälyn tuottamista potentiaalisista turvallisuusuhkista tulee Italiasta, jossa on noussut esiin merkittävä huoli ChatGPT:n turvallisuudesta. Lyhyesti kerrottuna kyse on siis siitä että Italian tietosuojaviranomainen on tutkinut OpenAI:n tekoäly-chatbot ChatGPT:n toimintaa useiden kuukausien ajan ja tehnyt sille tutkimuksen perusteella huomautuksen, että se epäilee OpenAI:ta Euroopan unionin yksityisyyden suojan rikkomisesta. Voit lukea tapauksesta lisää täältä

Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi, mitä sinun on tiedettävä, kun harkitset GPT-pohjaisten rekrytointiteknologioiden käyttöönottoa. Käydään siis itse asiaan! 👇

1. Tietosuojavaatimukset: Hakijoiden tietojen turvallisuus digiaikana

Käyttämällä GPT-pohjaisia rekrytointityökaluja yritykset hyväksyvät, että tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, sillä niiden palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa.

Suuri huolenaihe OpenAI:n ja GPT:n käyttämisessä rekrytoinnissa on hakijoiden tietojen suojaaminen. Nämä järjestelmät tarvitsevat toimiakseen paljon dataa, joten on mahdollista, että hakijan yksityiset tiedot vuotavat tai niitä käytetään väärin.

Varmistaakseen tietosuojasäännösten, kuten GDPR:n tai CCPA:n noudattamisen on työnantajien noudatettava erityistä varovaisuutta siinä, miten ne keräävät, tallentavat ja hyödyntävät hakijoiden tietoja. Lisäksi on tärkeää kertoa hakijoille avoimesti, miten heidän tietojaan käytetään, ja saada heiltä siihen myös lupa.

Käyttämällä GPT-pohjaisia rekrytointityökaluja yritykset hyväksyvät, että tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, sillä niiden palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Samalla yritysten on mahdotonta olla sataprosenttisen varmoja siitä, että mitään niiden tietoja ei käytetä työkalujen mallien kouluttamiseen.

2. Ennakkoluulot rekrytoinnissa: Oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistaminen päätöksenteossa

‘Algoritminen ennakkoluuloisuus’ (algorithmic bias) on yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa oikeudenmukaisuuteen rekrytoinnissa. Sillä tarkoitetaan tietokonejärjestelmissä toistuvia järjestelmällisiä virheitä, jotka johtavat epäoikeudenmukaisiin lopputuloksiin, joissa usein suositaan tiettyjä käyttäjäryhmiä.

GPT on altis vääristymille, jotka esiintyvät datassa, johon se on koulutettu, mikä voi aiheuttaa tiettyjen väestöryhmien syrjintää. Esimerkiksi Bloombergin hiljattain tekemä tutkimus paljasti todisteita rotuvääristymästä GPT 3.5:ssä. Tutkimuksessa GPT 3.5:ta käytettiin ansioluetteloiden asettamiseen paremmuusjärjestykseen ja se päätyi suosimaan tiettyjen väestöryhmien nimiä muita useammin. 

Ennakkoluulojen lieventämiseksi työnantajien on otettava käyttöön tiukat testaus- ja validointimenettelyt, sillä on tärkeää varmistaa, että tekoälyä hyödyntämällä ei pahenneta jo olemassa olevaa eriarvoisuutta.

3. Haavoittuvuudet: kyberturvallisuusuhat ja tietomurrot

GPT:tä ja vastaavia kielimalleja hyödyntävät rekrytointiratkaisut sisältävät haavoittuvuuksia, joita pahansuovat toimijat voivat hyödyntää. Esimerkiksi kyberhyökkäykset, kuten ‘datamyrkytys’ (data poisoning) ja ‘vastahyökkäykset’ (adversial attacks) voivat vaarantaa hakija-arviointien integriteetin ja johtaa puolueellisiin tai epätarkkoihin rekrytointipäätöksiin. 

Työnantajien on investoitava vankkoihin kyberturvallisuustoimenpiteisiin, kuten salaukseen, todennusprotokollaan ja säännöllisiin tietoturvatarkastuksiin, jotta voidaan suojautua mahdollisilta loukkauksilta ja säilyttää arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuus. 📊

 


 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka OpenAI ja GPT tarjoavat mielenkiintoisia ratkaisuja rekrytointiprosessien tehostamiseen, on niiden käyttöönoton yhteydessä arvioitava tietoturva- ja yksityisyysriskit perusteellisesti. Näin vältytään pahimmilta uhkilta.💡

Tulossa uusi tekoälylainsäädäntö

Tiesitkö, että Euroopan unionin parlamentti on hyväksynyt maailman ensimmäisen merkittävän sääntelyn, joka on suunniteltu valvomaan tekoälyä? Lyhyesti sanottuna EU:n tekoälylainsäädännössä teknologiat tullaan jakamaan riskiluokkiin, jotka vaihtelevat “hyväksymättömästä” korkeaan, keskitasoiseen ja vähäiseen vaaraan.

Kirjoitamme tästä muutoksesta lisää tulevissa blogikirjoituksissamme. Pysy siis kuulolla!


Miira Leinonen

CMO

Passionate about creating compelling stories and enhancing the world of recruitment. Helping companies to improve their Employer Brand with modern recruitment methods and superior Candidate Experience.