TalentAdore
Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen ja HR Business Partner Tuija Laine-Itävuo

Logistiikka

Tamro – Tehokkaampaa ja hakijaystävällisempää rekrytointia

Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen ja HR Business Partner Tuija Laine-Itävuo kertovat blogissamme Tamron työnantajamielikuvasta ja miten TalentAdoren rekrytointijärjestelmä on auttanut heitä rekrytointitavoitteiden saavuttamisessa.

Rohkea yrityskulttuuri tarvitsee innovatiivisia osaajia

Painotamme rekrytoinneissa henkilöiden innovatiivisuutta, aloitteellisuutta, jatkuvaa oppimista ja asiakaslähtöistä ajattelua.

“Tamro on toiminut suomalaisen lääkehuollon ja –jakelun ytimessä jo 125 vuotta. Terveyden ja hyvinvoinnin arvoketju on kuitenkin voimakkaassa murroksessa ja kehitysvaiheessa, ja Tamro on nykyisin paljon muutakin, kuin lääketukkukauppa. Strategiaan pohjautuen toiminta on laajentunut – ja laajenee yhä – uusille terveyden arvoketjun alueille, kuten tutkimukseen, hoitojen vaikuttavuuden arviointiin ja varmistamiseen, terveysteknologioihin kotihoidon tukena sekä yhteisyritysmallilla myös apteekkiketjutoimintaan.

Strateginen kasvu vaatii jatkuvasti uusia kyvykkyyksiä ja uusia osaajia – siten Tamro on vahvasti mukana myös terveyden ja hyvinvoinnin rekrytointimarkkinoilla. Painotamme rekrytoinneissa henkilöiden innovatiivisuutta, aloitteellisuutta, jatkuvaa oppimista ja asiakaslähtöistä ajattelua. Samalla rakennamme määrätietoisesti rohkeaa yrityskulttuuria, jossa uskalletaan ajatella uudella tavalla, kokeilla ja tehdä asioita ketterästi ja rohkeasti sekä asiakkaille arvoa luoden”, toimitusjohtaja Kai Kaasalainen kertoo.

TalentAdoren käyttöönotto onnistui yli odotusten

Yhteistyö oli erittäin helppoa TalentAdoren yhteyshenkilöiden kanssa. Pidin kovasti myös siitä, että meiltä kysyttiin useampaan kertaan palautetta matkan varrella.

Tuija oli mukana ottamassa TalentAdoren järjestelmää käyttöön Tamrolle heti alusta asti, ja hän oli tärkeässä roolissa käyttöönoton onnistumisessa. Tuija kertoo seuraavaksi, miksi TalentAdore päätettiin ottaa käyttöön:

“Valitsimme TalentAdoren järjestelmän, koska näimme sen voivan tukea meitä rekrytointitavoitteidemme saavuttamisessa. Halusimme tuoda rekrytointiprosessimme nykyaikaan eli panostaa erityisesti hyvään hakijakokemukseen myös järjestelmän tuella. Lähtien esimerkiksi rekrytointi-ilmoituksen nykyaikaisesta visuaalisesta ilmeestä sekä siitä, että hakijan on yksinkertaista ja sujuvaa jättää meille hakemus haluamassaan muodossa.

TalentAdoressa viehätti muun muassa panostus hakijakokemukseen sen jokaisella osa-alueella. Koimme hyödyllisiksi myös rekrytointiprosessia koskevat tilastot ja mittarit, jotka on esitetty visuaalisesti selkeällä tavalla. Kaiken kaikkiaan halusimme rekrytointiprosessiamme ja –tavoitteitamme hyvin palvelevan järjestelmän, joka varmistaa ajan hermolla olemisen, ja tukee edelläkävijyyttä sekä rohkeutta tehdä asioita hieman eri tavalla kuin muut.

TalentAdoren käyttöönotto sujui meillä todella hyvin – oikeastaan yli odotusten, ja yhteistyö oli erittäin helppoa TalentAdoren yhteyshenkilöiden kanssa. Pidin kovasti myös siitä, että meiltä kysyttiin useampaan kertaan palautetta matkan varrella.“

Ammattimainen ja ihmisläheinen rekrytointiprosessi

Nykypäivänä rekrytoinnissa molemmat osapuolet arvioivat yhteensopivuutta.

Uusi kasvustrategia on haastanut Tamron kehittämään työnantajamielikuvaansa. Kai ja Tuija kertovat tarkemmin, mitä Tamron rekrytointiprosessissa painotetaan:

“Haluamme varmistaa, että koko rekrytointiprosessi toimii mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti, ja että viestintämme tarjoaa hakijalle hänen tarvitsemansa tiedot yrityksestä, tehtävästä ja Tamrossa työskentelystä. Nykypäivänä rekrytoinnissa molemmat osapuolet arvioivat yhteensopivuutta ja siksi kaiken olennaisen tiedon tarjoaminen on tärkeää. Näin varmistamme, että työskentely yrityksessä vastaa sitä, mitä on rekrytointivaiheen aikana kerrottu ja luvattu.

Pyrimme löytämään ne hakijat, joiden kyvykkyydet, kehittymishalu ja motivaatiotekijät tarjoavat parhaan mahdollisen osuvuuden tarjolla olevaan tehtävään. Enenevässä määrin painotamme perinteisen vain tiettyyn kiinteään toimenkuvaan rekrytoinnin sijaan sitä, että haemme ennemminkin osaamista ja kyvykkyyksiä sekä kehittymishaluisia ihmisiä, joiden roolit elävät yrityksen ja toimialan nopean kehitysrytmin mukana.

Tavoitteenamme on myös jättää positiivinen muistijälki kaikille hakijoille ammattimaisesti ja ihmisläheisesti hoidetusta rekrytointiprosessista.”

Positiivisia hakijapalautteita ja tehokkaampaa rekrytointia

Rekrytointiprosessiemme kokonaiskäsittelyaika on tehostunut viime vuonna 40%.

“TalentAdoren avulla olemme saaneet tuotua rekrytointimme lähemmäksi nykyaikaa myös järjestelmämielessä. Hakeminen on hakijalle helppoa ja hän pääsee antamaan halutessaan meille palautetta kätevästi ja anonyymisti. TalentAdore mahdollistaa myös nopean ja hakijaystävällisen viestinnän. Me pystymme viestimään näppärästi ja ihmisläheisesti kaikille hakijoille sekä tarjoamaan hakijalle mahdollisuuden varata hänelle sopivan haastatteluajan ilman edestakaista soittorumbaa.

TalentAdoressa on myös tarjolla erilaista dataa rekrytointiprosessista rekrytointikohtaisesti ja yleistasolla. Näin rekrytointiprosessin kehittäminen on mahdollista mittareiden tuella. TalentAdoren avulla on todella helppo kerätä palautetta myös hakijoilta ja siten kehittää rekrytointiprosessia edelleen. Olemme tyytyväisiä siihen, että hakijoilta on tullut positiivista palautetta esimerkiksi viestinnästä ja siitä, että he voivat varata itselleen sopivan haastatteluajan sähköisen ajanvarauslinkin kautta.

TalentAdoren käytön myötä olemme pystyneet lyhentämään rekrytointien läpimenoaikaa. TalentAdoren järjestelmästä saamamme datan perusteella voimme nähdä, että rekrytointiprosessiemme kokonaiskäsittelyaika on tehostunut viime vuonna 40%. Myös koko rekrytointiprosessin helppous (mm. rekrytointien hyväksyttämiset) ja läpinäkyvyys ovat parantuneet.

Meillä kuuluu tiettyihin rekrytointiprosesseihin työn luonteesta johtuen erilaisia testejä ja selvityksiä. Näiden vaiheiden seuraaminen on helppoa TalentAdoressa, jonne saa luotua rekrytointikohtaisia rekrypolkuja erilaisine vaiheineen,” kertoo Tuija.

Kesätyöhaku tarjoaa nuorille ensikokemuksia rekrytoinnista – siksi positiivinen hakijakokemus on eriarvoisen tärkeää

Kaikkien hakijoiden tulee saada vastaus ja tieto oman hakemuksen osalta tulivat he valituiksi tai eivät.

Tuija kertoo, miten Tamrolla rekrytään kesätyöntekijöitä: “Olemme vuosittain palkanneet noin 50 kesätyöntekijää, joista valtaosa työskentelee erilaisissa varastotehtävissä Tampereen logistiikkakeskuksessa. Tarpeemme tulee olemaan samaa luokkaa myös kesällä 2020.

Haluamme, että kaikille kesätyötä hakeville jää meistä hyvä mielikuva, vaikka paikka jäisikin saamatta. Meistä on myös tärkeää, että pyrimme tarjoamaan haastattelumahdollisuuden ja –kokemuksen mahdollisimman monelle nuorelle.

Emme pidä perinteistä yksipuolista haastattelua, jossa vain työnantaja kyselee kysymyksiä, vaan pyrimme enemmänkin tarjoamaan mahdollisimman paljon tietoa yrityksestä ja työtehtävistä sekä rohkaisemme hakijoita kyselemään ja selvittämään kaiken heille olennaisen informaation. Emme myöskään oleta, että kesätyöntekijät osaavat ja tietävät kaiken haastatteluun tai töihin tullessa. Kaikki perehdytetään hyvin työtehtäviin työsuhteen alussa. Avainasemassa on myös hyvä viestintä eli kaikkien hakijoiden tulee saada vastaus ja tieto oman hakemuksen osalta tulivat he valituiksi tai eivät.”

Seuraa Tamron avoimia työpaikkoja täältä!

Merkityksellistä työtä suomalaisten hyvinvoinnin parissa

Työntekijämme tietävät, että heidän työpanoksensa voi jossain tilanteissa jopa pelastaa jonkun ihmisen hengen.

Minkälaista Tamrossa on työskennellä? “Tamrossa työskenteleviä ihmisiä yhdistää halu tehdä merkityksellistä työtä suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parissa sekä kehittää terveysalaa uusilla palveluilla ja innovaatioilla. Työntekijämme tietävät, että heidän työpanoksensa voi jossain tilanteissa jopa pelastaa jonkun ihmisen hengen. Meillä on käytössä tunnuslause, tarmolla ja sydämellä, joka kuvaa oivasti sitä mentaliteettia, jolla ihmiset täällä töihin tarttuvat”, Kai ja Tuija kertovat.

Myös luotettava on termi, joka meihin usein yhdistetään. Luotettavuus onkin meille monessa mielessä äärimmäisen tärkeää ja sitä haluamme vaalia jatkossakin – toimimmehan lääkkeiden parissa. Arvomme – luotettava, arvostava ja aloitteellinen – luovat hyvän pohjan myös yrityskulttuurillemme”, Kai kertoo.

Mihin rooleihin Tamrolla voi työllistyä? Kai nostaa esiin useita mahdollisuuksia: “Tamrossa työskentelee ammattilaisia hyvin monenlaisissa tehtävissä. Toimihenkilömme Vantaalla työskentelevät mitä erilaisimmissa tehtävissä alkaen terveysalan kehittämisestä aina erilaisten palveluiden tuotantoon, myyntiin, markkinointiin ja viestintään sekä moniin tukitoimintoihin. Tamrolla on myös vahva oma IT-osasto, joka toimii tiiviisti yhteistyössä emoyhtiömme PHOENIXin kanssa. Tampereen logistiikkakeskuksessamme on lisäksi tarjolla erilaisia varastotehtäviä, ja aika ajoin haemme osaajia myös asiakaspalveluumme”.

Tutustu tamrolaisten päivittäiseen työhön ja osaamiseen lääkejakelun ja muiden palveluiden parissa!

Tamro yrityksenä

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä koko terveyden arvoketjun vahvasti kasvava palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja näyttää suuntaa terveyden edistämiseksi yhteiskunnassamme. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin, joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

Älä epäröi ottaa TalentAdorea käyttöön!

On kiva tehdä töitä nykyaikaisella välineellä, jonka kehitykseen selvästi panostetaan.

Tuija kertoo olevansa aidosti tyytyväinen TalentAdoren järjestelmään: “Usein pääkäyttäjän roolissa toivoo paljon erilaisia muutoksia järjestelmän toiminnallisuuksiin. TalentAdoren kanssa näitä toiveita on itselläni paljon normaalia vähemmän. On kiva tehdä töitä nykyaikaisella välineellä, jonka kehitykseen selvästi panostetaan.

Haluaisin nostaa esille kolme asiaa, joista pidän kaikkein eniten TalentAdoressa:

1. Palautteen antaminen rekrytointiprosessista on tehty järjestelmässä tosi helpoksi ja yksinkertaiseksi. Se on aivan erinomainen ominaisuus.
2. Pidän erityisesti TalentAdoren rekrytoinnin mittareiden visuaalisuudesta eli siitä, ettei tarvitse itse ruveta kaivelemaan dataa erillisistä raporteista.
3. Pidän myös tosi paljon sähköisestä ajanvarauskalenterista. Tästä on tullut positiivista palautetta myös hakijoilta, mikä on luonnollisesti kaikkein tärkeintä.”

Mikäli sinua kiinnostaa kuulla lisää TalentAdoren rekrytointijärjestelmän ominaisuuksista ja hyödyistä, niin pyydä demo!