TalentAdore
Tuomi-Logistiikka-Asiakastarina

Logistiikka

Tuomi Logistiikka – Rekrytointia tehdään sydämellä

Blogissamme Tuomi Logistiikan henkilöstösuunnittelija Paula Sipilä kertoo, miten moderni rekrytointi ja hakijakokemus näkyvät heidän rekrytoinnissaan ja miten me olemme onnistuneet osaltamme tukemaan heitä rekrytoinnin tavoitteiden saavuttamisessa.

Toimin HR-päällikkönä Tuomi Logistiikassa monipuolisissa henkilöstön kehittämisen tehtävissä liittyen mm. hyvinvointiin, johtamiseen ja palkitsemiseen. Rekrytoinnit ovat keskeinen vastuualueeni ja hakijakokemus sekä työnantajamielikuva ovat erityisen lähellä sydäntäni. Koulutukseltani olen YTM Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmasta, joten työelämän kehittäminen ja hyvä johtaminen ovat ohjanneet uraani jo opintojen alusta lähtien.

Tuomi Logistiikka on julkisomisteinen, in-house -asemassa toimiva yhtiö, jonka toiminta on aidosti yhteiskunnallisesti merkittävää. Tämä heijastuu myös rekrytointiimme, jossa korostuvat ihmisen kohtaaminen ihmisenä ja palautteen antamisen tärkeys työnhakijoille. Otimme TalentAdoren rekrytointijärjestelmän käyttöön alkuvuodesta 2018, tavoitteenamme panostaa moderniin rekrytointiin ja hakijakokemukseen.

Työnantajamielikuva muodostuu työntekijöistä

Haluamme rakentaa luottamukseen ja tiimirajat ylittävään yhteistyöhön perustuvaa kulttuuria.

Työnantajamielikuvan tai oikeammin työnantajamielikuvan muodostuminen lähtee aina meidän omista työntekijöistämme ja siitä, että he ovat innostuneita ja motivoituneita työstään, kokevat työnsä merkitykselliseksi ja heille taataan johtamisella parhaat mahdolliset puitteet tehdä työnsä hyvin ja voida hyvin. Haluamme tuomilaisista askel kerrallaan itseohjautuvampia ja samalla tavoittelemme myös sen mahdollistavaa valmentavaa ja luottamukseen perustuvaa johtamiskulttuuria.

Toimintaympäristömme on myös hyvin kiinnostava, sillä toimimme sekä kuntasektorilla että sote-maailmassa. Olemme myös mahdollisen sote-muutoksen keskiössä ja se tulee tuomaan omat muutoksensa ja kehitystarpeensa meidän kaikkien tehtäväkentille. Työnhakijoille meillä on monipuolisia tehtäviä ja erilaisia urapolkumahdollisuuksia.

Toimintamme on logistiikan alalla hyvin laaja-alaista ja organisaatiossamme työskentelee mm. niin hankinnan, materiaalipuolen, kuljetusten kuin henkilöliikenteenkin asiantuntijoita. Kaikkiin asiantuntijatehtäviin ei ole helppoa löytää tekijöitä, kun heitä on ylipäätään työmarkkinoilla verrattain vähän ja emme ole työnantajana vielä kovinkaan tunnettu. Olemme toimineet yhtiönä vasta 2016 vuoden alusta.

Lue lisää: 5 syytä panostaa työnantajamielikuvaan

TalentAdore osaksi rekrytointiamme

Meillä ei ollut omaa rekrytointijärjestelmää lainkaan, vaan teimme rekrytointeja yhteistyökumppanin avustuksella ja heidän järjestelmällään. Halusimme kuitenkin panostaa vielä enemmän hakijakokemukseen, joten päätimme ottaa koko prosessin omiin käsiimme.

Mietimme alkuun tarpeitamme ja mitä erityisesti haluamme rekrytointijärjestelmällä tavoitella. Hakijaystävällisyys oli meille erityisen tärkeä kriteeri. Myös käyttäjäystävällisyys ja se, että järjestelmätoimittajan tuotekehitys on aktiivista ja tätä päivää. Koska emme ole mikään suuri organisaatio tai konserni, emme halunneet kovin raskasta järjestelmää, vaan ketterän ja nimenomaan rekrytointiin keskittyvän työkalun. Saimme demoesittelyjä muutamilta toimittajilta TalentAdoren lisäksi ja näitä vertailemalla päädyimme TalentAdoreen.

Meillä ei ollut omaa rekrytointijärjestelmää lainkaan, vaan teimme rekrytointeja yhteistyökumppanin avustuksella ja heidän järjestelmällään. Halusimme kuitenkin panostaa vielä enemmän hakijakokemukseen, joten päätimme ottaa koko prosessin omiin käsiimme. Tähän tietenkin tarvitsimme rekrytointijärjestelmän, sillä toimintamme kasvaessa olemme tehneet myös paljon rekrytointeja.

PYYDÄ DEMO

Hakijakokemus koostuu niin kohtaamispisteistä kuin arvostuksesta

Ajattelen niin, että hakuun hyvin valmistautunut hakija on antanut paljon aikaa ja vaivaa tähän rekrytointiprosessiin, joten meidänkin on annettava sitä vastavuoroisesti hakijalle.

Hyvä hakijakokemus on meille todella tärkeä. Se on tärkeä niiden kohdalla, jotka tulevat valituksi, mutta vähintään yhtä tärkeää niiden kohdalla, jotka eivät tule valituiksi. He ovat merkittävässä asemassa siinä, että minkälainen käsitys meistä työnantajana leviää laajemmalle yleisölle. Ajattelen niin, että hakuun hyvin valmistautunut hakija on antanut paljon aikaa ja vaivaa tähän rekrytointiprosessiin, joten meidänkin on annettava sitä vastavuoroisesti hakijalle. Kyse on arvostuksesta.

Tärkein hyvän hakijakokemuksen tekijä on viestintä ja siihen panostamme erityisesti. Myös valintojen perusteleminen on oleellista myös niille hakijoille, jotka eivät tulleet valituiksi tai eivät edelleet rekryprosessissa pidemmälle. Keskeinen asia hyvässä hakijakokemuksessa on myös hyvin valmisteltu haastattelutilanne, jossa tunnelma pyritään saamaan rennoksi ja keskustelevaksi. Lisäksi meidän toiminnan, henkilöstön ja erilaisten työtehtävien näkyväksi tekeminen eri viestintäkanavissa on osa hakijan kokemusta meistä, joka alkaa usein jo ennen varsinaista hakuprosessia.

Moderni rekrytointi on olennainen osa työnantajakuvaa

Modernia rekrytointia tehdään sydämellä, ihmiseltä ihmiselle ja henkilökohtaisesti.

Moderni rekrytointi on mielestäni ennen kaikkea hakijalähtöistä, ei työnantajalähtöistä. Nykytilanteessa mikään työnantaja ei voi kuvitella olevansa enää se osapuoli, joka valitsee hyvistä hakijoista parhaan, vaan työnantajan on lunastettava paikkansa, jotta tulee parhaan hakijan valitsemaksi.

Modernia rekrytointia tehdään sydämellä, ihmiseltä ihmiselle ja henkilökohtaisesti. Modernia rekrytointia tehdään jatkuvasti, ei vain silloin kun on haku auki. Se on jatkuvaa verkostoitumista sekä avoimuutta yrityksen toiminnasta ja sen arvomaailmasta. Työntekijälähettiläät ovat myös isossa roolissa rekrytoinneissa. Moderni rekrytoija toimii myös yrityksessä liiketoiminnan kumppanina ja neuvonantajana ja osaa tuoda esille sen, kuinka kriittistä yrityksen toiminnalle oikeiden osaajien rekrytointi on.

Rekrytointi työnantajan näkökulmasta on menossa entistä enemmän avoimien paikkojen ilmoittelusta yritys- ja työnantajamielikuvan luomiseen. Tekoälyn hyödyntäminen kasvaa ja se tulee palvelemaan sekä työnantajaa että työnhakijaa entistä paremmin. Tekoälyn lisäksi sosiaalisen median hyödyntäminen varmasti lisääntyy edelleen.

Palautteen antamisen helppous

TalentAdoren myötä rekrytointikustannukset ovat pienentyneet selvästi, kun pystymme itse pyörittämään hakuprosessit sen sijaan, että ulkopuolinen kumppani tekisi sen. Toki tämä vaatii meiltä riittävää resurssointia rekrytointiin.

Hakijakokemuksemme on ainakin tilastojen valossa todella hyvä, kun pystymme helposti antamaan palautetta hakijoille ja tiedottamaan väliaikatietoja. Saamme myös paljon avoimia hakemuksia, enemmän kuin aiemmin.

”Enpä ole koskaan saanut näin mukavaa, ystävällistä, yksilöityä ja perusteltua vastausta työpaikkahakemukseen. Se vain vahvistaa käsitystäni teistä työnantajana. Iso kiitos :-)”  – Palaute Tuomi Logistiikan työnhakijalta

TalentAdoren ratkaisun käyttöönotto oli helppoa ja asiakasyhteistyö toimii todella hyvin. Järjestelmää on myös kehitetty antamamme palautteen pohjalta. Jos siis TalentAdore vastaa tarpeitasi ja haluat panostaa sydämelliseen hakijakokemukseen, ei kannata epäröidä.

Lue lisää: Kuinka rakentaa työnantajamielikuvaa TalentAdoren avulla


Tuomi Logistiikka on julkisella sektorilla toimiva pirkanmaalainen hankinta- ja logistiikkayhtiö. Hankinnan- ja logistiikan asiantuntijuudella luomme taloudellista vaikuttavuutta asiakkaillemme. Tuomi Logistiikalla työskentelee jo yli 240 henkilöä ja liikevaihtomme on 101 M€. Laaja yhteistyöverkosto ja alati muuttuva toimintaympäristö haastavat meidät kehittämään osaamistamme jatkuvasti. Tutustu meihin osoitteessa tuomilogistiikka.fi!