Työnantajamielikuvan merkitys on kasvanut viimeisten vuosien aikana huimasti. Työnantajamielikuva on vähän niin kuin suurennuslasi yrityksen jokapäiväisiin toimiin, sillä mielikuva syntyy kaikissa kohtaamisissa yrityksen kanssa. Tärkeintä kuitenkin on, kuinka yritykset kohtelevat sekä työnhakijoitaan että työntekijöitään.

Parhailla osaajilla on varaa valita ja he tutkivat tarkasti minkälaista brändiä yritys edustaa. Tämä voi olla heille “make it or break it” hetki. Jos yritys onnistuu viestinnässä ulospäin ja näyttäytyy vastuullisena työnantajana, on todennäköisempää, että se onnistuu myös saamaan enemmän laadukkaita hakijoita.

Kuinka asiakkaamme VTT on onnistunut työnantajamielikuvan rakentamisessa ja oikeiden osaajien houkuttelussa? Ota selvää jatkamalla lukemista.

VTT:n uusi työnantajamielikuvastrategia lähti liikkeelle brändiuudistuksesta

“VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani ja yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Tehtävämme on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Etsimme ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja resurssien riittävyyteen, ja käännämme ne teknologian ja tieteen avulla yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi.”

Saimme tammikuussa 2021 VTT:n henkilöstöjohtaja Kirsi Nuoton webinaariimme vieraaksi kertomaan heidän työnantajamielikuvastrategiastaan. VTT työllistää yli 2100 työntekijää ja heillä on projekteja maailmanlaajuisesti. He palkkaavat vuosittain noin 250-300 työntekijää ja näistä noin 60 ulkomailta.

VTT:n nykyisen työnantajamielikuvastrategian pohjalla oli VTT:n brändiuudistus, jonka myötä yrityksen brändilupaukseksi muodostui ‘Beyond the obvious’ ja tarkoitukseksi määrittyi ‘We bring together people, business, science and technology, TO SOLVE THE WORLD’S BIGGEST CHALLENGES, creating sustainable growth, jobs and wellbeing. ‘

VTT:n työnantajalupaus (EVP, Employer Value Proposition) muotoiltiin sen pohjalta seuraavaksi:

1. ”Make an impact for a brighter future.”
2. ”Encouraging and inspiring community of brilliant minds.”
3. ”Wellbeing at the core.”

Hakijakokemus rekrytointiprosessin uudistamisen keskiössä

Yhtä aikaa työnantajalupauksen muotoilun kanssa VTT päätti avata koko rekrytointiprosessinsa atomeiksi ja kävi perinpohjaisesti läpi koko rekrytoinnin palvelumallinsa selvittäen samalla keitä tyypillisesti haetaan, mihin rooleihin, mitä kanavia käyttäen ja miten kehittää parhaiten rekrytoinnin palvelumallia niin että se tukee optimaalisesti sekä rekrytoivia esihenkilöitä että hakijoita mahdollistaen hyvän hakijakokemuksen. Rekrytointiprosessin uudistamiseen osallistui VTT:n viiden hengen rekrytointitiimi sekä VTT:n oma palvelumuotoilutiimi.

Markkinointi ja viestintä ovat jatkuvasti tukemassa VTT:llä työnantajamielikuvan rakentamista. Lisäksi tutkijoilta ja muilta asiantuntijoita kysytään aktiivisesti näkemyksiä, jotta voidaan olla varmoja esimerkiksi siitä, että uusia työntekijöitä ollaan etsimässä oikeilla kriteereillä ja VTT:tä kuvataan aidolla tavalla hakijoille.

VTT etsii työntekijöitä kansainvälisesti, koska osaaminen voi löytyä mistä tahansa päin maailmaa. Heillä on paljon erityisiä rooleja, kuten vaikkapa hyvin ajankohtainen koronatutkijan työ. Kun maailmassa osaajia voi olla vaikkapa vain viisi kappaletta, ei pelkkä ilmoitus kotimaisille kanaville aina riitä. Sen vuoksi VTT käyttää paljon myös LinkedIniä ja suosittelijoita rekrytointityössään.

Hakijakokemuksen parantaminen on ollut yksi keskeisimpiä osa-alueita VTT:n rekryprosessin uudistamisessa ja sen vuoksi VTT otti käyttöön TalentAdoren modernin rekrytointijärjestelmänTalentAdore on tuonut VTT:lle mahdollisuuden kertoa yrityksestä ulospäin luovemmin, seurata koko rekrytointiprosessia tehokkaasti ja parantaa sekä hakija- että esihenkilökokemusta.

VTT:llä jokainen kontakti hakijaan on todella tärkeä – oli se sitten viesti, puhelu tai haastattelu. Rekrytointipäätöksistä ilmoittaminen on erityisen kriittinen hetki ja VTT:lle on tärkeä välittää hakijalle se tieto, että vaikka nyt ei ollut oikea hetki palkata jotakuta henkilöä, niin joskus myöhemmin voi olla.

VTT:n rekrytoinnin kohokohdat

Rekrytoinnin ja hakijakokemuksen kehittäminen on jatkuva prosessi. Sen vuoksi VTT:llä käydään tiimin kesken säännöllisesti läpi palautteita, jotta tiedetään, mitä täytyy vielä parantaa.

Uusi rekrytoinnin palvelumalli on ollut käytössä VTT:llä nyt vuoden. Rekrytoinnin kohokohtia olivat vuonna 2020 mm. hakijakokemuksen paraneminen, hakemusmäärien kasvu, korkea tyytyväisyys esihenkilöiden keskuudessa ja optimoitu rekrytointimarkkinointi. Alla vielä hieman tarkemmin:

  • Hakijakokemuksen keskiarvo oli loistava (4.4 / 5)
  • Hakemusten määrä kasvoi edellisvuoden keskimääräisestä 30 hakemuksesta per tehtävä 50 hakemukseen per tehtävä
  • Korkea esihenkilötyytyväisyys saavutettiin muun muassa uuden rekrytoinnin palvelumallin ja sisäisten rekrytointipalveluiden (suorahaku ja hakija-arvioinnit) lanseerauksen johdosta
  • Rekrytointimarkkinointikanavat optimoitiin kullekin kohderyhmälle, mikä johti laadukkaampiin hakemuksiin sekä pienempiin kustannuksiin
  • 7% alhaisempi vaihtuvuus uusien työntekijöiden keskuudessa kertoo osaltaan rekrytointipäätösten laadun parantumisesta