Vår plattform, Virtual Recruitment Assistant (VRA), adderar AI-baserad personlig kandidat kommunikation och kandidat-matchning möjligheter till dina SuccessFactors.

För den som rekryterar, erbjuder den ett intuitivt och förenklat användargränssnitt som underlättar arbetet och gör det snabbt och enkelt. Vår lösning sorterar och highlightar automatiskt toppkandidaterna i relevansordning, så att du kan få mer nytta av din talentpool/community.

Bi-Directional Integration med

SAP SuccessFactors
SAP_AppCenter_Badge_R_neg

Fördelarna för Dig

  • Upp till 70% av alla dina ratade kandidater kommer att rekommendera er i sina sociala nätverk.
  • Rekryterarna gör sitt arbete i tid och med bättre motivation
  • Automation i arbetsflödet friger dig tid att fokusera på det som är det mest väsentliga – människorna
  • Med AI matching och en överlägsen kandidatupplevelse kommer du att attrahera bättre kandidater och få färre irrelevanta ansökningar.
  • Analysverktyget går längre än vad traditionell ATS erbjuder – t.ex. så kan du mäta kandidatupplevelsen i realtid.
Virtual Recruitment Assistant benefits for SAP SuccessFactors customers

Våra Top Features som berikar er SAP SuccessFactors

Med hjälp av artificiell intelligens, kan vi matcha dina kandidater för bästa positionerna, ge automatiska rekommendationer och highlighta kandidaterna med trafikljus. Vår Candidate Matching-teknologi har flera applikationsområden, så som talent communities och karriärsidor.
VRA:n föreslår lämpliga situationer för att uppdatera kandidaterna om deras staturs i rekryteringsprocessen och generar automatiskt meddeleanden. Du kan skicka AI genererade personliga feedback meddelanden, statusuppdateringar och intervjuförfrågningar.
Håll i gång kontakten till potentiella talanger, spara referenser och koppla kandidater till aktiva rekryteringar. Genom att lägga till intelligenta taggar kan ni stöda organisationens interna arbetsväxling och hantera tillfällig arbetskraft snabbt och effektivt.
Den skräddarsydda vyn för rekryterande chefer motiverar cheferna att sköta sin del av rekryteringsprocessen punktligt. Vi har stött chefernas arbete genom att förenkla komplicerade rekryteringssteg och se till att den relevanta informationen synkroniseras korrekt.

Följ med hur er kandidatupplevelse utvecklas i genomsnitt och läs öppen feedback från kandidaterna. Du kan också se data om er rekryteringsprocess i realtid och filtrera enligt tjänst eller användare.

vra-on-laptop

Vill ni optimera er rekryteringsprocess?

Be om en demo
Läs mer i SAP App Center