Vi börjar med definitionen av employer branding. Det innebär hur ditt företag ses av andra: viktiga aktieägare, arbetstagare och allmänheten. Employer brandet påverkas av allt från hur företaget beter sig på marknaden till hur bra arbetsgivaren är åt sina anställda. Alla dessa frågor kommer att leda till en allmän uppfattning om ditt företag i andras ögon.

Varför är employer branding so viktigt?

1) Stark närvaro på sociala medier

Distinkt employer brand kommer också att locka till sig fler topptalanger när de stöter på ditt företags närvaro på sociala medier.

Då olika teknologier sakta men säkert tar över världen, vänder sig företag till sociala medier för att höja på deras employer brand. Genom att ha en stark online-närvaro visar det att ditt företag hålls aktuellt och att företaget konstant försöker bli bättre. Allmänheten kommer att observera företagets online-närvaro vid allt från Instagram till Twitter, och studera företagets värderingar och kultur.

Genom att positionera företaget korrekt kommer det att bli lättare för dig att attrahera de rätta talangerna. Det är därför plattformer som Facebook eller LinkedIn ofta i dagens läge används av företag för att kontakta möjliga kandidater. För samma orsak kontaktar även kandidater företag genom liknande plattformer, då det skapar ett mer direkt och intimt förhållande. Stark employer branding lockar också mer topptalanger då de kan stöta på ditt företag via sociala medier, och ger företaget en möjlighet att stå ut bland de andra som inte använder sociala medier.

2) Ekonomisk stabilitet

Företag som investerar i employer branding kan uppleva upp till 3,5% tillväxt på omsättningen och en 2,5% ökning på vinstmarginalen.

En bra employer brand kommer även att försäkra ditt företags ekonomiska stabilitet. En studie genomförd av Boston Consulting Group visar att företag som investerar i employer branding kan uppleva upp till 3,5% tillväxt på omsättningen och en 2,5% ökning på vinstmarginalen.

Employer Branding

3) Engagerade och entusiastiska arbetstagare

Då arbetstagarna talar i positiv ton om företaget kommer det att generera intresse bland allmänheten.

Företag med en stark employer brand har fler engagerade arbetstagare. Arbetstagarna kommer att ha högre motivation då de är stolta över att arbeta för ett företag med en stark employer image.  Med andra ord kommer en stark employer image att förbättra bilden av företaget såväl internt som externt.

Att ha entusiastiska arbetstagare är en viktig faktor för företagets tillväxt. Då de nuvarande arbetstagarna kan passionerat tala om deras arbete kommer de även lägga ner mer möda i deras arbete. Arbetstagare borde kunna samtala om vilken bransch de arbetar för, exempelvis genom att ha planerade framtida karriärmöjligheter för arbetstagarna eller till och med en stor organisationskultur. Då arbetstagarna talar i positiv ton om företaget kommer det att generera intresse bland allmänheten, då de börjar fundera på hur det kunde vara att arbeta inom företaget.

4) Förbättrad rekryteringscykel

Ditt företags online-närvaro kommer att skapa det första intrycket för kandidaten.

Som det redan beskrevs i första punkten är ett företags online-närvaro väldigt viktigt, och detta är något som vägen påverkar rekryteringsprocessen. Kandidater undersöker ofta företaget online innan de ansöker om en position. Ditt företags online-närvaro kommer att skapa det första intrycket för kandidaten. Om företaget har en stark online-närvaro och ett positivt employer brand innebär det att man kan läsa bra saker om företaget online. Ett Företag som inte lika mycket lyfts upp eller är lika välkänt tilltalar kanske inte kandidaterna på samma sätt som andra mer välkända företag.

En bra employer image hjälper att få uppmärksamhet till företaget och hjälpa din rekryteringsprocess. Topptalanger och utexaminerade vill gå med i ditt företag och de redan anställda vill stanna. Employer branding hjälper även personalavdelningen att upprätthålla en bättre omsättningshastighet. Ett företag som har en bra årlig omsättningsnivå är mer lockande.

5) Erkännande

Utexaminerade och topptalanger önskar att jobba för företag med ett starkt och bra rykte.

Att ha ett starkt employer brand tillåter ditt företag att bli igenkänt och ökar på brandets uppmärksamhet. Utexaminerade och topptalanger önskar att jobba för företag med starkt och bra rykte. De följer ofta sociala normer och frågar runt för förslag. Det finns många artiklar som listar bästa företagen som utexaminerade från universitet skulle vilja jobba för, och dessa företag har lyckats definiera deras employer brand.

Varje företag borde försöka vara det första företaget som en potentiell kandidat tänker på. Om ett företag inte är populärt bland topptalangerna och inom samhället kommer djungeltrumman ha en negativ effekt på företaget. Förmågand att kunna attrahera och bevara topptalanger inom en marknad är det viktigaste för alla organisationer, och därför borde företag alltid försöka vara en effektfull arbetsgivare som kan ge en känsla av tillhörighet till sina anställda.


En HR teknologi som möjliggör 100% personlig feedback till alla jobbkandidater och förbättrar ditt employer branding. Vill du lära dig hur det kan åstadkommas? Be om demo.