Plan International

HR-Koordinaattori Kirsi Tuovinen – Olen työskennellyt Planilla joulukuusta 2018 lähtien hr-koordinaattorina. Planilla olen viihtynyt erittäin hyvin ja aika onkin mennyt vauhdikkaasti uuteen työhön opeteltaessa.

Me Planilla kannustamme ihmisiä toimimaan lasten oikeuksien, tasa-arvon ja kestävän kehityksen puolesta. Edistämme myös maahanmuuttajanuorten aktiivista kansalaisuutta. Haluamme vahvistaa nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin. Seuraa linkkiä niin voit tutustua toimintaamme Suomessa.

Ratkaisut löytyvät keskustelemalla

Meillä viestintä toimii erittäin hyvin, koska kaikki tieto on avointa kaikille.

Planilla näkyy avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa meidän tekemisessä. Parasta yrityksessämme on merkityksellisyys; teemme erittäin tärkeiden asioiden eteen töitä. Merkityksellinen työ sitouttaa ihmisiä työpaikkaan ja korostaa ihmisen arvostuksen merkitystä. Meille on tärkeää ihmisten osallistaminen ja keskustelemalla pyrimme löytämään ratkaisut, jotka miellyttävät enemmistöä.

Meillä viestintä toimii erittäin hyvin, koska kaikki tieto on avointa kaikille. Saamme todella paljon kiitosta työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamisen helppoudesta. Planilla halutaan olla joustavia ja moni työntekijöistä opiskeleekin työn ohessa.

TalentAdore helpottaa rekrytoijan arkea

Meillä esihenkilöt pyrkivät lähettämissään ‘ei kiitos’ -viesteissä kertomaan hakijoille, mitä he voisivat kehittää, jotta heillä olisi mahdollisuus oppia rekrytointiprosessista.

Hakijakokemus on meille tärkeä, ja haluamme, että viestinnän läpinäkyvyys välittyy myös työnhakijoillemme. Otimme TalentAdoren rekrytointijärjestelmän käyttöön keväällä 2018 pystyäksemme viestimään hakijoillemme entistäkin paremmin ja tehostamaan rekrytointityötämme.

TalentAdoren järjestelmän käyttö on ollut todella helppoa ja yksinkertaista. Se ohjaa käyttäjää, eikä tietoa tarvitse etsimällä etsiä. Meille on todella hyödyllistä, että näkee helposti yhdellä silmäyksellä, kuinka monen hakijan kanssa mennään missäkin vaiheessa. Haastatteluajan varaustoiminto vapauttaa myös paljon aikaa rekrytoijalta. On helppoa laittaa kalenteriin monta vapaata aikaa ja hakija voi itse valita niistä sopivimman, ilman edestakaisin pallottelua.

Hakijoilta tulleet palautteet ovat olleet todella positiivisia, ja on ollut hienoa havaita myös datan kautta, että yrityksemme tuottama hakijakokemus on erinomaisella tasolla. Panostamme rekrytointiprosessissamme henkilökohtaisuuteen ja haastattelemme hakijoita pareittain, emmekä isoissa ryhmissä. Meille on myös tärkeää, että hakija pystyy tutustumaan mahdolliseen työpariin ja esihenkilöön jo hakuprosessin aikana. Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisen, haastavan ja mielenkiintoisen työpaikan, jossa pääsee aitiopaikalle edistämään lasten oikeuksia.

Videot mukaan rekrytointiin

Videoissamme feissarit kertovat minkälaista työ on ja mitä se pitää sisällään.

Urasivujemme videot antavat nuorille hakijoillemme käytännönläheistä kuvan feissarin työstä. Uskomme vahvasti, että tulevaisuudessa videomateriaalien käyttö lisääntyy niin työnantajan, kuin hakijoiden puolelta. Hakijat haluavat tietää, millaista työ on käytännössä, ja sen kertominen tuo läpinäkyvyyttä hakuprosessiin.

Vastuullisena työnantajana pyrimme edistämään rekrytoinneissamme yhdenvertaisuuden toteutumista. Tämä tarkoittaa sitä, että jos hakijat ovat osoittautuneet tasavertaisiksi, annamme etusijan hakijalle, jonka työnsaantimahdollisuudet voivat olla heikommat esimerkiksi etnisen taustan tai vammaisuuden vuoksi.

Muistetaan sanoa kiitos

Yhteisöllisyys on erittäin merkittävässä roolissa yrityksessämme.

Meillä työntekijän motivointi lähtee pitkälti arjen palautteesta ja kiitoksen jakamisesta. Yhteisöllisyys on erittäin merkittävässä roolissa yrityksessämme. Esimerkiksi työhyvinvointipäivät ja pikkujoulut tehdään yhdessä, mikä lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Meillä innostutaan pienistä jutuista, jotka lisäävät työhyvinvointia ja tyytyväisyyttä.

Planin vapaaehtoisena voi suunnitella ja järjestää tapahtumia, jakaa tietoa tyttöjen oikeuksista, kampanjoida ja vaikuttaa, osallistua tapahtumiin ja tukea maahanmuuttajanuoria. Planin vapaaehtoiset edistävät lasten ja erityisesti tyttöjen oikeuksien toteutumista, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä.


Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti kehitysmaiden tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 70 maassa. Lue lisää plan.fi.